Επαναφορά της ρύθμισης των 100 δόσεων για τις οφειλές προς τα ασφαλιστικά ταμεία και προσλήψεις ανέργων σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα με κάλυψη από τον ΟΑΕΔ, ποσού που αντιστοιχεί στο επίδομα ανεργίας των 360 ευρώ, ζητά ο πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Κωνσταντίνος Μίχαλος και η διοίκηση της Ένωσης από τον υπουργό Εργασίας, Γ. Κατρούγκαλο.

Σε σχετικό υπόμνημα που θα υποβληθεί σε συνάντηση που πραγματοποιείται, τονίζεται ότι με την επαναφορά των 100 δόσεων θα δοθεί νέα ευκαιρία σε όσες επιχειρήσεις δεν είχαν ενταχθεί σε ρύθμιση ή σε αυτές που απεντάχθηκαν λόγω μη καταβολής κάποιων δόσεων να επιστρέψουν στην εύρυθμη λειτουργία τους, καθώς στερούνται τη δυνατότητα έκδοσης ασφαλιστικής ενημερότητας, ενώ ταυτόχρονα θα ωφεληθούν και τα ασφαλιστικά ταμεία.

Η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος προτείνει επίσης:

  • Απλοποίηση - Κωδικοποίηση της Εργατικής Νομοθεσίας και μείωση των γραφειοκρατικών επιβαρύνσεων των επιχειρήσεων
  • Αναδιοργάνωση του ΟΑΕΔ
  • Αναβάθμιση του θεσμού της Μαθητείας με εκσυγχρονισμό της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και διασύνδεσή της με την αγορά εργασίας και την οικονομία.
  • Λειτουργία ενός αξιόπιστου μόνιμου συστήματος διάγνωσης αναγκών εργασίας για στοχευμένο σχεδιασμό των δράσεων απασχόλησης, που θα αποτυπώνει τις πραγματικές ανάγκες των επιχειρήσεων σε ειδικότητες και δεξιότητες, ώστε ο σχεδιασμός των παρεμβάσεων να μη γίνεται πλέον «στα τυφλά» όπως στο παρελθόν, αλλά να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της πραγματικής οικονομίας, των αναπτυξιακών προτεραιοτήτων της χώρας και, πρωτίστως, των ίδιων των ανέργων.
  • Νέο θεσμικό πλαίσιο για την πρακτική άσκηση και τα ποιοτικά κριτήρια που θα την διέπουν.