Είναι έγκυρος ο γάμος των ομόφυλων ζευγαριών; Στο ερώτημα αυτό καλείται να απαντήσει για πρώτη φορά ο Αρειος Πάγος όπου έχουν προσφύγει δύο ομόφυλα ζευγάρια που παντρεύτηκαν με πολιτικό γάμο στην Τήλο, αλλά στη συνέχεια με δικαστική απόφαση ο γάμος τους κηρύχθηκε ανυπόστατος.
Τα ζευγάρια, δύο άνδρες και δύο γυναίκες, εξήντλησαν όλα τα νομικά όπλα που τους παρέχει η εσωτερική νομοθεσία, ενώ αν δεν δικαιωθούν ούτε από το Ανώτατο Δικαστήριο είναι διατεθειμένοι να φτάσουν μέχρι το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.
«Για τη σύναψη του πολιτικού γάμου σε κανένα νομοθετικό κείμενο που ισχύει στη χώρα μας δεν υπάρχει ως προϋπόθεση η διαφορετικότητα του φύλου. Ούτε στο εσωτερικό δίκαιο που πηγάζει άμεσα από τη νομοθετική εξουσία ούτε και στα διεθνή κείμενα της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου» υποστηρίζει το ζευγάρι που έχει προσφύγει στον Αρειο Πάγο.
Οι δικαστές, σύμφωνα με τους προσφεύγοντες, ερμηνεύουν τον νόμο κλείνοντας τα αφτιά και τα μάτια στη νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, όπου με απόφασή του από το 2002 δεν αποκλείει στο Ηνωμένο Βασίλειο το δικαίωμα σύναψης γάμου για τα ομόφυλα ζευγάρια και τη νομοθεσία 10 κρατών στην Ευρώπη που ήδη αναγνώρισαν το δικαίωμα πολιτικού γάμου μεταξύ  ομοφύλων και υπό προϋποθέσεις και θρησκευτικού γάμου στη Σουηδία.