Τα σημαντικότερα σημεία της κοινής διακήρυξης των δύο ηγετών που θέτει τις βασικές γραμμές επίλυσης του Κυπριακού έχει ως εξής:
1. Το status quo είναι απαράδεκτο και η παράτασή του θα έχει αρνητικές συνέπειες για τους Ελληνοκυπρίους και τους Τουρκοκυπρίους. Οι ηγέτες διαβεβαίωσαν ότι η λύση πρωτίστως θα είναι επωφελής για τους Τουρκοκυπρίους και τους Ελληνοκυπρίους, με σεβασμό στις δημοκρατικές αρχές, στα ανθρώπινα δικαιώματα και στις θεμελιώδεις ελευθερίες, καθώς και στη διακριτή ταυτότητα και ακεραιότητα αμφοτέρων, διασφαλίζοντας το κοινό τους μέλλον σε μια ενωμένη Κύπρο εντός της Ευρωπαϊκής Ενωσης.
2. Οι ηγέτες εξέφρασαν την αποφασιστικότητά τους να επαναρχίσουν διαπραγματεύσεις κατά τρόπο που να εστιάζουν στην επίτευξη αποτελεσμάτων. Ολα τα άλυτα θεμελιώδη θέματα θα συζητηθούν αλληλένδετα. Οι ηγέτες θα επιδιώξουν να φθάσουν σε λύση το συντομότερο δυνατόν και ακολούθως να πραγματοποιήσουν χωριστά και ταυτόχρονα δημοψηφίσματα.
3. Η λύση θα βασίζεται σε μία δικοινοτική, διζωνική ομοσπονδία με πολιτική ισότητα, όπως καθορίζεται στα σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας και στις Συμφωνίες Υψηλού Επιπέδου. Η ενωμένη Κύπρος, ως μέλος των Ηνωμένων Εθνών και της Ευρωπαϊκής Ενωσης, θα έχει μία και μόνη διεθνή νομική προσωπικότητα και μία και μόνη κυριαρχία, η οποία καθορίζεται ως η κυριαρχία που απολαμβάνουν όλα τα κράτη-μέλη των Ηνωμένων Εθνών και η οποία εκπηγάζει εξίσου από Ελληνοκυπρίους και Τουρκοκυπρίους. Θα υπάρχει μία και μόνη ενιαία κυπριακή ιθαγένεια, που θα ρυθμίζεται από την ομοσπονδιακή νομοθεσία. Ολοι οι πολίτες της ενωμένης Κύπρου θα είναι επίσης πολίτες είτε της ελληνοκυπριακής συνιστώσας πολιτείας είτε της τουρκοκυπριακής συνιστώσας πολιτείας. Αυτή η ιδιότητα θα είναι εσωτερική και θα συμπληρώνει, δεν θα υποκαθιστά καθ' οιονδήποτε τρόπο την ιθαγένεια της ενωμένης Κύπρου.  Οι εξουσίες της ομοσπονδιακής κυβέρνησης καθώς και θέματα τα οποία είναι καθαρώς συναφή με τις καθορισμένες αρμοδιότητές της θα ανατεθούν από το Σύνταγμα. Το Ομοσπονδιακό Σύνταγμα θα προνοεί επίσης ότι το κατάλοιπο εξουσίας θα ασκείται από τις συνιστώσες πολιτείες. Οι συνιστώσες πολιτείες θα ασκούν πλήρως και αμετακλήτως όλες τις εξουσίες τους, χωρίς παρέμβαση από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση. Οι ομοσπονδιακοί νόμοι δεν θα παρεμβαίνουν στις νομοθεσίες των συνιστωσών πολιτειών στο πεδίο αρμοδιοτήτων των συνιστωσών πολιτειών και οι νομοθεσίες των συνιστωσών πολιτειών δεν θα παρεμβαίνουν στους ομοσπονδιακούς νόμους εντός των αρμοδιοτήτων της ομοσπονδιακής κυβέρνησης. Οποιαδήποτε διαφορά σε σχέση με τα πιο πάνω θα εκδικάζεται τελεσιδίκως από το Ομοσπονδιακό Ανώτατο Δικαστήριο. Δεν θα δύναται οποιαδήποτε από τις πλευρές να διεκδικεί εξουσία ή δικαιοδοσία επί της άλλης.
4. Η ενωμένη Κυπριακή Ομοσπονδία θα προκύψει από τη λύση μετά την έγκρισή της σε χωριστά ταυτόχρονα δημοψηφίσματα. Το Ομοσπονδιακό Σύνταγμα θα ορίζει ότι η ενωμένη Κυπριακή Ομοσπονδία θα αποτελείται από δύο συνιστώσες πολιτείες ισότιμου καθεστώτος. Το Ομοσπονδιακό Σύνταγμα θα αποτελεί τον υπέρτατο νόμο της χώρας και θα δεσμεύει και τις συνιστώσες πολιτείες.  Ενωση εν όλω ή εν μέρει με οποιαδήποτε άλλη χώρα ή οποιαδήποτε μορφή διχοτόμησης ή απόσχιση ή οποιαδήποτε άλλη μονομερής αλλαγή στην κατάσταση πραγμάτων θα απαγορεύεται.
5. Οι διαπραγματεύσεις βασίζονται στην αρχή πως τίποτε δεν έχει συμφωνηθεί ώσπου να συμφωνηθούν όλα.
6. Οι διορισμένοι αντιπρόσωποι είναι πλήρως εξουσιοδοτημένοι να συζητούν οποιοδήποτε θέμα ανά πάσα στιγμή και θα πρέπει να απολαμβάνουν παράλληλη πρόσβαση σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, όταν κρίνεται αναγκαίο. Οι ηγέτες των δύο κοινοτήτων διατηρούν την τελική εξουσία λήψης αποφάσεων. Μόνο μια συμφωνία στην οποία θα καταλήξουν ελεύθερα οι ηγέτες μπορεί να τεθεί σε χωριστά ταυτόχρονα δημοψηφίσματα. Οποιασδήποτε μορφής επιδιαιτησία αποκλείεται.
7. Οι πλευρές θα επιδιώξουν να δημιουργήσουν θετικό κλίμα για να εξασφαλίσουν την επιτυχία των συνομιλιών. Δεσμεύονται να αποφεύγουν παιχνίδια επίρριψης ευθυνών ή οποιαδήποτε δημόσια αρνητικά σχόλια σχετικά με τις διαπραγματεύσεις. Δεσμεύονται επίσης στις προσπάθειες εφαρμογής μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης τα οποία θα δώσουν μια δυναμική ώθηση στην προοπτική για μια ενωμένη Κύπρο».