Σε τρίμηνη παράταση του προγράμματος διευκόλυνσης που αφορά τους ενήμερους δανειολήπτες στεγαστικών δανείων έως τις 15 Απριλίου 2014 προχώρησε το υπουργείο Ανάπτυξης, με απόφαση του υφυπουργού Ανάπτυξης Αθανάσιου Σκορδά.
Η παράταση κρίθηκε αναγκαία ώστε να υπάρχει επαρκής χρόνος για το Κυβερνητικό Συμβούλιο Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, που συστάθηκε με τον πρόσφατο νόμο, να αξιολογήσει την πορεία του προγράμματος για να παρατείνει ακόμα περισσότερο τη διάρκειά του εφόσον κριθεί αναγκαίο.

Στο πρόγραμμα διευκόλυνσης μπορούν να υπαχθούν ενήμεροι δανειολήπτες που έχουν μείωση των εισοδημάτων τους μεγαλύτερη από 20% (τα τρέχοντα εισοδήματα σε σύγκριση με αυτά του 2009) και το καθαρό οικογενειακό τους εισόδημα είναι χαμηλότερο από 25.000, ώστε να έχουν 48μηνη περίοδο χάριτος από τις τράπεζες κατά τη διάρκεια της οποίας θα πληρώνουν χαμηλότερη δόση.

Χρήση της διάταξης μπορούν να κάνουν μισθωτοί και συνταξιούχοι του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, άνεργοι καθώς και άτομα με ποσοστό αναπηρίας 67% οι οποίοι έχουν δάνεια που έχουν συναφθεί μέχρι και τις 30 Ιουνίου 2010.
Οι προϋποθέσεις για την υπαγωγή στο πρόγραμμα προβλέπουν:
n Να υπάρχει εμπράγματη εξασφάλιση της τράπεζας και συγκεκριμένα υποθήκη σε κύρια κατοικία.
n Η αντικειμενική αξία της κύριας κατοικίας αυτής να μην ξεπερνά τις 180.000 ευρώ και για τις τρίτεκνες και τις πολύτεκνες οικογένειες να μην είναι πάνω από τις 200.000 ευρώ.
n Η αντικειμενική αξία της συνολικής περιουσίας του δανειολήπτη να μην ξεπερνά τις 250.000 ευρώ και τις 300.000 ευρώ στην περίπτωση των τριτέκνων και των πολυτέκνων. Σε αυτήν δεν περιλαμβάνονται τα αυτοκίνητα.
n Το σύνολο των καταθέσεων και των κινητών αξιών του οφειλέτη να μην υπερβαίνει τις 10.000 ευρώ και τις 15.000 ευρώ για τρίτεκνες και άνω οικογένειες.
n Το συνολικό ανεξόφλητο υπόλοιπο κεφαλαίου που έχει λάβει ο οφειλέτης να μην υπερβαίνει τις 150.000 ευρώ.
ΤΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ. Ειδικότερα, το εισόδημα που θα λαμβάνεται υπόψη θα είναι το καθαρό εισόδημα του δανειολήπτη, δηλαδή αφαιρουμένων των κρατήσεων υπέρ των ασφαλιστικών ταμείων, του παρακρατηθέντος φόρου εισοδήματος και της εισφοράς αλληλεγγύης. Επίσης, με βάση τα εισοδηματικά κριτήρια οι δανειολήπτες χωρίζονται σε τρεις ομάδες.
Η πρώτη ομάδα αφορά μισθωτούς και συνταξιούχους με καθαρό ατομικό εισόδημα 15.000 ευρώ και οικογενειακό 25.000 ευρώ. Τα ποσά αυτά προσαυξάνονται κατά 5.000 ευρώ εφόσον έχουν τρία και περισσότερα παιδιά και για όσους έχουν αναπηρία 67% και άνω. Για τους δανειολήπτες αυτούς το επιτόκιο στη 48μηνη περίοδο της ρύθμισης θα είναι το επιτόκιο που προβλέπει η σύμβαση που έχει με την τράπεζα, ωστόσο η μηνιαία δόση δεν θα μπορεί να είναι μεγαλύτερη από το 30% των μηνιαίων καθαρών εισοδημάτων τους.
Η δεύτερη ομάδα είναι μισθωτοί και συνταξιούχοι με ατομικό καθαρό εισόδημα κάτω των 9.000 ευρώ και οικογενειακό κάτω των 15.000 ευρώ. Οι δανειολήπτες αυτοί θα πληρώνουν μηνιαία δόση στο 30% του εισοδήματός τους με επιτόκιο 1,25% (βασικό επιτόκιο ΕΚΤ συν 0,75%), εφόσον δεν ορίζεται χαμηλότερο στη σύμβαση των δανείων τους, ενώ η διαφορά της μηνιαίας δόσης κεφαλαιοποιείται και αποπληρώνεται μετά την περίοδο των 48 μηνών.

ΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ. Η τρίτη ομάδα αφορά τους ανέργους με μηδενικό εισόδημα ή με μοναδικό εισόδημα το επίδομα ανεργίας, στους οποίους δίνεται η δυνατότητα για έξι μήνες (συνεχόμενα ή τμηματικά) μέσα στο 48μηνο μηδενικών καταβολών με πλήρη απαλλαγή τόκων.
Το ποσό του κεφαλαίου που δεν καταβάλλει για έξι μήνες θα κεφαλαιοποιείται και θα αποπληρώνεται μετά τους 48 μήνες. Για το διάστημα πέραν του εξαμήνου το επιτόκιο θα είναι στο 1,25%.
Σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του νομοσχεδίου, αν στη διάρκεια του προγράμματος μεταβληθεί η εισοδηματική κατάσταση του οφειλέτη τότε το δάνειο επαναπροσδιορίζεται αναλόγως, ενώ ο δανειολήπτης είναι υποχρεωμένος να ενημερώσει την τράπεζα για οποιαδήποτε αλλαγή της οικονομικής του κατάστασης σε έναν μήνα από τη μεταβολή.
Πώς υπολογίζεται το εισόδημα
Το εισόδημα που θα λαμβάνεται υπόψη θα είναι το καθαρό εισόδημα του δανειολήπτη, δηλαδή αφαιρουμένων των κρατήσεων υπέρ των ασφαλιστικών ταμείων, του παρακρατηθέντος φόρου εισοδήματος και της εισφοράς αλληλεγγύης

Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από