Να ρυθμίσουν τις ληξιπρόθεσμες οφειλές τους στα Ταμεία ή αλλιώς κινδυνεύουν με κατάσχεση περιουσιακών τους στοιχείων προειδοποιεί με εγκύκλιό του το υπουργείο Εργασίας εργοδότες και ελεύθερους επαγγελματίες με οφειλές από εισφορές άνω των 5.000 ευρώ. Την εγκύκλιο απέστειλε το υπουργείο Εργασίας προς τις διοικήσεις του ΙΚΑ και του ΟΑΕΕ ενώ από τις αρχές του 2014, όπως σημειώνεται, η ίδια πολιτική θα εφαρμοστεί και για τις οφειλές στον ΟΓΑ και στο ΕΤΕΑ. Σύμφωνα με πληροφορίες, ήδη ο ΟΑΕΕ αποστέλλει 380.000 επιστολές προς οφειλέτες του ζητώντας εξόφληση χρεών ή υπαγωγή σε καθεστώς ρύθμισης, ενώ το ίδιο αναμένεται να κάνει και το ΙΚΑ εντός των προσεχών ημερών.
Στόχος να εισπραχθεί μέρος από τα συσσωρευμένα ληξιπρόθεσμα χρέη προς τα Ταμεία που ξεπερνούν τα 15 δισ. ευρώ.
Η εγκύκλιος προβλέπει αυστηρά χρονοδιαγράμματα για την είσπραξη των καθυστερούμενων εισφορών ενώ διευκρινίζονται οι διαδικασίες λειτουργίας του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ), που θα συγκεντρώσει τις μεγάλες οφειλές από ΙΚΑ, ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΕΑ ώστε να τις διαχειρίζεται ενιαία.
Ειδικότερα στο ΚΕΑΟ διαβιβάζονται οι ληξιπρόθεσμες οφειλές. Το Κέντρο πρέπει μέσα σε έναν μήνα να ενημερώσει τον οφειλέτη κι εφόσον αυτός δεν ανταποκριθεί να του αποστείλει ατομική ειδοποίηση με προθεσμία 20 ημερών για εξόφληση ή ρύθμιση. Μετά τις 20 ημέρες οι υπηρεσίες προχωρούν στη λήψη μέτρων αναγκαστικής είσπραξης, ενώ η άσκηση διοικητικών προσφυγών ή ένδικων βοηθημάτων δεν έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα.