Πρόσωπο εγνωσμένου κύρους και ευρύτερης αποδοχής, το οποίο θα διορίζεται με πρωθυπουργική απόφαση για πενταετή θητεία και θα υπάγεται απευθείας στον εκάστοτε πρωθυπουργό, θα επιλεγεί για τη θέση του Εθνικού Συντονιστή για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς, όπως θεσμοθετείται με το νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών.
Αποστολή του Εθνικού Συντονιστή είναι η διαμόρφωση εθνικής στρατηγικής για την καταπολέμηση της διαφθοράς σε όλα τα επίπεδα του δημόσιου τομέα (πολιτικό, κυβερνητικό, δικαστικό, διοικητικό), η παρακολούθηση και η αξιολόγηση της εφαρμογής της καθώς και ο συντονισμός όλων των φορέων που εμπλέκονται στην εφαρμογή της ανωτέρω εθνικής στρατηγικής.
Ο Εθνικός Συντονιστής υποστηρίζεται στο έργο του από τη Συντονιστική Επιτροπή για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς και το Συμβουλευτικό Σώμα. Κατά τη διάρκεια της θητείας του Εθνικού Συντονιστή αναστέλλεται η άσκηση οποιασδήποτε επαγγελματικής του δραστηριότητας.
Στη Συντονιστική Επιτροπή συμμετέχουν οι γενικοί γραμματείς των υπουργείων Οικονομικών, Διοικητικής Μεταρρύθμισης, Ανάπτυξης, Δικαιοσύνης, ο Ειδικός Γραμματέας του ΣΔΟΕ, ο προϊστάμενος της Μονάδας Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών του υπουργείου Οικονομικών, ο εισαγγελέας κατά της Διαφθοράς, ο προϊστάμενος της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης, ο Συνήγορος του Πολίτη, ο γενικός επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης και ο διευθυντής της Οικονομικής Αστυνομίας.
Η εθνική στρατηγική πρόληψης και καταπολέμησης της διαφθοράς διαμορφώνεται με χρονικό ορίζοντα τριετίας και εξειδικεύεται σε βραχυπρόθεσμες δράσεις.
Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από