Ούτε ένα ευρώ έκπτωσης φόρου δεν δίνουν από φέτος οι δαπάνες για τόκους στεγαστικών δανείων, ασφάλιστρα, ενοίκιο κύριας κατοικίας ή παιδιών που σπουδάζουν και δίδακτρα φροντιστηρίων.
Οι σχετικές φοροαπαλλαγές καταργήθηκαν, με τους φορολογούμενους που χρησιμοποιούσαν κάθε χρόνο αυτές τις δαπάνες για να μειώσουν τον τελικό τους φόρο να έρχονται αντιμέτωποι με σημαντικές επιβαρύνσεις. Από το 2013 παραμένουν σε ισχύ μόνο οι εκπτώσεις δαπανών που αφορούν ιατρικά έξοδα και νοσήλια, διατροφή μεταξύ πρώην συζύγων και δωρεές προς το Δημόσιο ή κοινωφελή ιδρύματα.
Η κατάργηση της έκπτωσης των τόκων στεγαστικών δανείων επηρεάζει καταλυτικά τις φορολογικές επιβαρύνσεις περίπου 800.000 νοικοκυριών με στεγαστικά δάνεια. Για παράδειγμα, αν φορολογούμενος πλήρωσε 1.000 ευρώ τόκους στεγαστικού δανείου κατά τη διάρκεια του 2012, στην εκκαθάριση της φετινής του φορολογικής δήλωσης θα διαπιστώσει μείωση του φόρου που οφείλει κατά 10% επί των 1.000 ευρώ που κατέβαλε για τόκους. Θα έχει δηλαδή ελάφρυνση 100 ευρώ.
Κατά τη φορολόγηση των εισοδημάτων του 2013, με τις δηλώσεις του 2014 δεν θα έχει την παραμικρή ωφέλεια.
Αν ο συγκεκριμένος φορολογούμενος είχε παράλληλα δαπάνες  και για ασφάλιστρα ζωής αλλά και για δίδακτρα φροντιστηρίου, οι επιβαρύνσεις από την κατάργηση φοροαπαλλαγών πολλαπλασιάζονται. Για παράδειγμα, μισθωτός χωρίς παιδιά και εισόδημα 20.000 ευρώ ο οποίος είχε καταβάλει 1.000 ευρώ για τόκους στεγαστικού δανείου, 800 ευρώ για ασφάλιστρα ζωής και 500 ευρώ για δίδακτρα φροντιστηρίων κέρδιζε έκπτωση φόρου 230 ευρώ (το 10% της δαπάνης για τόκους, ασφάλιστρα και δίδακτρα).
Φέτος με τις φοροαπαλλαγές για τα εισοδήματα του 2012 σε ισχύ ο φόρος που αναλογεί είναι 2.420, αλλά με τη μείωση των 230 ευρώ περιορίζεται σε 2.190 και επειδή ο φόρος που είχε παρακρατηθεί ήταν μεγαλύτερος θα έχει επιστροφή φόρου.
Με τις αλλαγές στην κλίμακα φορολογίας εισοδήματος και την κατάργηση των φοροαπαλλαγών, ο ίδιος φορολογούμενος ο οποίος θεωρητικά με βάση μόνο τις αλλαγές στην κλίμακα θα όφειλε λιγότερο φόρο κατά 70 ευρώ (φόρος κλίμακας 2.350 ευρώ), επειδή χάνει και τις φοροαπαλλαγές θα επιβαρυνθεί τελικά με φόρο 160 ευρώ.
Η κατάργηση της έκπτωσης τόκων στεγαστικών δανείων μπορεί να διευρύνει τα βάρη για τους φορολογούμενους, δεν επηρεάζει όμως θέματα φοροδιαφυγής.
Αντίθετα, η κατάργηση της φοροαπαλλαγής για τα ενοίκια δημιουργεί τις προϋποθέσεις ώστε μισθωτές και εκμισθωτές ακινήτων να συμφωνήσουν σε χαμηλότερο μηνιαίο μίσθωμα με αντάλλαγμα τη μη έκδοση ή την έκδοση μικρότερων αποδείξεων. Από το 2013, οι αποδείξεις ενοικίων δεν μετρούν ούτε ως φοροαπαλλαγές ούτε στο άθροισμα των αποδείξεων που συλλέγουν οι φορολογούμενοι. Απουσία κινήτρων για τη συλλογή αποδείξεων, γεννάται εύλογα το ερώτημα γιατί να ζητήσει ο ενοικιαστής απόδειξη και να μην έρθει σε συμφωνία με τον ιδιοκτήτη για χαμηλότερο ενοίκιο.
Οσον αφορά τα δίδακτρα φροντιστηρίων δεν ισχύει το ίδιο καθώς μετράνε στις αποδείξεις που αναγνωρίζει η Εφορία, μετά την κατάργηση της σχετικής φοροαπαλλαγής.