Σε λεπτομερή καταγραφή - αποτύπωση όλων των περιοχών υψηλής προστασίας σε όλη τη χώρα προχωρεί η εταιρεία του Κτηματολογίου που χτες προκήρυξε διαγωνισμό «για την ακριβή οριοθέτηση των χερσαίων περιοχών του δικτύου Natura 2000».
Το έργο που αναμένεται να ολοκληρωθεί έως το 2015 καλύπτει όλες τις χερσαίες περιοχές του δικτύου Natura 2000 της Ελλάδας, συνολικής έκτασης 20,1 εκατ. στρεμμάτων. Σημειώνεται ότι σε όλη τη χώρα έχουν διαχρονικά καταγραφεί 241 Τόποι Κοινοτικής Σημασίας (ΤΚΣ), περιοχές σημαντικές για τη διατήρηση των ζωικών και φυτικών ειδών κοινοτικού ενδιαφέροντος και 202 Ζώνες Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ), περιοχές πολύτιμες για την επιβίωση και την αναπαραγωγή ειδών ορνιθοπανίδας.
Με την προωθούμενη ακριβή οριοθέτηση των χερσαίων περιοχών του δικτύου Natura 2000 επιδιώκεται να εξασφαλιστεί η αποτελεσματική προστασία τους, ενώ με την επικαιροποίηση και των φυσικών οικοτόπων που αυτές περιλαμβάνουν το κράτος θα έχει την ευκαιρία να εφαρμόσει σχέδια διαχείρισης με βάση τις πραγματικές συνθήκες που επικρατούν.
Επιπλέον, οι πληροφορίες που θα προκύψουν από το συγκεκριμένο έργο για τις χερσαίες περιοχές του δικτύου Natura 2000 θα μπορούν να απεικονίζονται στα κτηματολογικά διαγράμματα, ώστε οι πολίτες να γνωρίζουν πριν κάνουν οποιαδήποτε αγορά - μεταβίβαση αν υφίστανται περιορισμοί στη δυνατότητα χρήσης και αξιοποίησης ενός ακινήτου.
Οπως χαρακτηριστικά αναφέρουν στελέχη του Κτηματολογίου, με το έργο αυτό πρόκειται να απλωθεί ένα «δίχτυ προστασίας στις περιοχές Νatura», καθώς βασικός στόχος του έργου είναι η ακριβής καταγραφή των εκτάσεων που καταλαμβάνουν οι περιοχές απολύτου προστασίας της φύσης, με σκοπό να σταματήσει το φαινόμενο των καταπατήσεων στις περιοχές μοναδικού φυσικού κάλλους.
Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 2,6 εκατ. ευρώ, χωρίς ΦΠΑ, ενώ το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και θα ολοκληρωθεί ώς το 2015, οπότε και θα παραδοθεί στην αρμόδια Διεύθυνση Φυσικού Περιβάλλοντος του υπουργείου Περιβάλλοντος (ΠΕΚΑ).
Το έργο καλύπτει όλες τις χερσαίες περιοχές του δικτύου Natura 2000 της χώρας. Οι περιοχές αυτές είναι ένα δίκτυο ζωνών προστασίας της φύσης που εκτείνεται σε όλη την Ευρωπαϊκή Ενωση και έχει ως στόχο να διασφαλίσει τη βιοποικιλότητα μέσω της διατήρησης των φυσικών οικοτόπων, καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας στο έδαφος των κρατών-μελών.
Αντιπροσωπεύει δε περίπου το 18% του χερσαίου εδάφους της Ευρωπαϊκής Ενωσης και είναι το μεγαλύτερο οικολογικό δίκτυο παγκοσμίως.

ΜΕ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ. Υπενθυμίζεται ότι από το 1992 η κοινοτική οδηγία για τους οικοτόπους επιβάλλει σε κάθε χώρα της ΕΕ να ξεχωρίσει τις γεωγραφικές περιοχές που η σπουδαιότητα της οικολογικής τους ταυτότητας τις καθιστά «τόπους ευρωπαϊκής σημασίας». Επιπλέον, ζητούσε από τα κράτη-μέλη να καταρτίσουν διαχειριστικά σχέδια για τις συγκεκριμένες περιοχές.

Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από