Την αντίθεσή τους στην απελευθέρωση του επαγγέλματός τους εκφράζουν με προσφυγή τους στο Συμβούλιο της Επικρατείας 32 από τους 63 δικηγορικούς συλλόγους της χώρας διεκδικώντας την επαναφορά στο παλαιό νομοθετικό πλαίσιο κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.
Οι εκπρόσωποι των 32 δικηγορικών συλλόγων διατυπώνουν συνταγματικές ενστάσεις και ζητούν να ακυρωθεί η απόρριψη της αίτησής τους για την έκδοση προεδρικού διατάγματος από τους υπουργούς Δικαιοσύνης και Οικονομικών, που θα επανέφερε σε ισχύ τους κανόνες άσκησης δικηγορίας πριν από την απελευθέρωση του επαγγέλματος, όπως διαμορφώθηκε με πρόσφατο νόμο (Ν. 3919/2011). Μήλον της Εριδος για τους προσφεύγοντες δικηγόρους είναι η άρση όλων των περιορισμών στην άσκηση του επαγγέλματός τους θεωρώντας ότι με το νέο νομοθετικό πλαίσιο πλήττονται κατ' εξοχήν οι δικηγόροι της περιφέρειας.
Συγκεκριμένα τάσσονται υπέρ της επαναφοράς περιορισμών για:
- τη δυνατότητα και τις προϋποθέσεις άσκησης δικηγορίας εκτός του συλλόγου όπου ανήκει ο καθένας,
- την απαγόρευση δημιουργίας δικηγορικών εταιρειών με πολλαπλές έδρες,
- την απαγόρευση δημιουργίας δικηγορικών εταιρειών στις οποίες δεν θα συμμετέχουν μόνο δικηγόροι,
- την απαγόρευση σύστασης δικηγορικών εταιρειών υπό τη μορφή ΑΕ ή ΕΠΕ και, τέλος,
- τον υποχρεωτικό καθορισμό για τις ελάχιστες αμοιβές.
Μέσα σε 99 σελίδες αναπτύσσουν την επιχειρηματολογία τους υποστηρίζοντας ότι το άνοιγμα του δικηγορικού επαγγέλματος είναι αντισυνταγματικό, αντίθετο με την ΕΣΔΑ (Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου) καθώς και με τη νομολογία ελληνικών και ευρωπαϊκών δικαστηρίων.

ΝΕΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. Πριν κριθεί όμως, η προσφυγή των δικηγορικών συλλόγων της περιφέρειας στο πολυνομοσχέδιο που συζητήθηκε στο Υπουργικό Συμβούλιο την περασμένη εβδομάδα περιλαμβάνονται νέες διατάξεις για την περαιτέρω απελευθέρωση του δικηγορικού επαγγέλματος. Το άρθρο 6 του πολυνομοσχεδίου επιγράφεται «Ρυθμίσεις επειγόντων θεμάτων του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων». Αυτές αφορούν τη διαφήμιση των δικηγόρων προβλέποντας ότι «επιτρέπεται η προβολή, δημοσιοποίηση και προώθηση των τομέων της επαγγελματικής δραστηριότητας δικηγόρου ή δικηγορικής εταιρείας τόσο εντός της Ελλάδας όσο και στο εξωτερικό με τρόπο που να συνάδει με το κύρος και την αξιοπρέπεια του δικηγορικού λειτουργήματος».
Επιπλέον, ανοίγει ο δρόμος για τη δημιουργία δικηγορικών εταιρειών χωρίς περιορισμούς. Σύμφωνα με όσα ορίζονται στο προωθούμενο πολυνομοσχέδιο, «δύο ή περισσότεροι δικηγόροι μπορούν να συστήσουν αστική επαγγελματική δικηγορική εταιρεία». Η έδρα της ορίζεται με το καταστατικό της στην περιφέρεια του δικηγορικού συλλόγου στον οποίο είναι εγγεγραμμένος τουλάχιστον ένας από τους εταίρους».