Ο Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε το 2011 στις 680,42 μονάδες, έναντι 1.413,94 μονάδων του κλεισίματος του 2010 καταγράφοντας πτώση 733,52 μονάδων ή σε ποσοστό 51,88%.

Η υψηλότερη τιμή του βασικού δείκτη το 2011 ήταν στις 1.747,17 μονάδες και η χαμηλότερη στις 641,85 μονάδες.

Μέσα στο 2011 η συνολική κεφαλαιοποίηση της χρηματιστηριακής αγοράς υποχώρησε κατά 27,633 δισ. ευρώ και διαμορφώθηκε στο τέλος του 2011 στα 27,302 δισ. ευρώ, από 54,935 δισ. ευρώ που ήταν στο τέλος του 2010.

Ο δείκτης FTSE/ASE 20 έκλεισε με απώλειες 60,05%, ενώ ο δείκτης FTSE/ASE 40 έκλεισε με πτώση σε ποσοστό 57,33%. Ο δείκτης FTSE/ASE SMALL CAP 80 έκλεισε με πτώση σε ποσοστό 37,80%.

Οι δείκτες της Υγείας και των Τραπεζών κατέγραψαν τις μεγαλύτερες ετήσιες απώλειες.

Οι επιμέρους δείκτες έκλεισαν το 2011 ως εξής:

Ασφάλειες: πτώση 17,83%,

Βιομηχανικά Προϊόντα και Υπηρεσίες: πτώση 28,92%,

Εμπόριο: πτώση 35, 69%,

Κατασκευές και Υλικά: πτώση 43,14%%,

Μέσα Ενημέρωσης: πτώση 40,60 %,

Πετρέλαιο και Αέριο: πτώση 0,77%,

Προσωπικά και Οικιακά Προϊόντα: πτώση 34,18 %,

Πρώτες ύλες: πτώση 32,47%,

Ταξίδια και Αναψυχή: πτώση 49,52%,

Τεχνολογία: πτώση 57,43%,

Τηλεπικοινωνίες: πτώση 53,02%,

Τράπεζες: πτώση 78,99%,

Τρόφιμα και Ποτά: πτώση 29,64%,

Υγεία: πτώση 82,60%,

Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας: πτώση 60,36%,

Χημικά: πτώση 26,81%

Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες: πτώση 44,16%.

Η μεταβολή των δεικτών το 2011

ΔΕΙΚΤΕΣ/ KΛΕΙΣΙΜΟ 30-12-2011 / KΛΕΙΣΙΜΟ 31-12-2010 / ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΤΟΥΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ 680,42 1.413,94 -51,88%

FTSE 20 264,91 663,10 -60,05%

FTSE 40 639,50 1.498,57 -57,33%

FTSE 80 158,24 254,41 -37,80%

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ 1.517,28 1.846,51 -17,83%

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΪOΝΤΑ&ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 2.394,06 3.368,28 -28,92%

ΕΜΠΟΡΙΟ 1.106,98 1.721,42 -35,69%

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ&ΥΛΙΚΑ 1.353,78 2.380,78 -43,14%

ΜΕΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 478,53 805,55 -40,60%

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ&ΑΕΡΙΟ 2.240,51 2.257,81 -0,77%

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ& ΟΙΚΙΑΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 1.893,62 2.877,14 -34,18%

ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ 1.448,36 2.144,71 -32,47%

ΤΑΞΙΔΙΑ-ΑΝΑΨΥΧΗ 1.139,46 2.257,32 -49,52%

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 268,41 630,58 -57,43%

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 792,74 1.687,33 -53,02%

ΤΡΑΠΕΖΕΣ 262,86 1.250,99 -78,99%

ΤΡΟΦΙΜΑ-ΠΟΤΑ 4.876,95 6.931,32 -29,64%

ΥΓΕΙΑ 132,75 763,04 -82,60%

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ 1.190,27 3.002,83 -60,36%

ΧΗΜΙΚΑ 4.996,65 6.826,51 -26,81%

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 998,85 1.788,73 -44,16%

Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από