Σε καθεστώς εξυγίανσης εντάσσεται η Proton Bank με απόφαση που έλαβε σήμερα ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και υπουργός Οικονομικών, Ευάγγελος Βενιζέλος, μετά τη σχετική εισήγηση της Τράπεζας της Ελλάδος.

Ο υπουργός υπέγραψε απόφαση με την οποία εφαρμόζονται οι διατάξεις του νέου άρθρου 63 Ε του νόμου 3601/2007, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει, στην περίπτωση της τράπεζας.

Συγκεκριμένα, ιδρύεται «καλή τράπεζα», με την επωνυμία «Νέα PROTON BANK», στην οποία θα μεταφερθούν το σύνολο των καταθέσεων (ιδιωτών, τραπεζών και Δημοσίου) και το υγιές ενεργητικό (χαρτοφυλάκιο δανείων και τίτλων) της παλιάς Proton Bank.

Η νέα «καλή τράπεζα» έλαβε άδεια λειτουργίας από την Τράπεζα της Ελλάδος και ενισχύθηκε από το σκέλος εξυγίανσης του Ταμείου Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων, ενώ το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Στήριξης παρέσχε τα αναγκαία κεφάλαια και είναι ο μοναδικός μέτοχος της νέας τράπεζας.

Η νέα «καλή τράπεζα» είναι πλήρως κεφαλαιοποιημένη με δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας 10,6% σύμφωνα με τις πιο συντηρητικές εκτιμήσεις του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και έχει πρόσβαση σε ρευστότητα από το Ευρωσύστημα, μέσω της Τράπεζας της Ελλάδος.

Τα μέλη του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου που διορίστηκαν με την ίδια απόφαση απολαμβάνουν της εμπιστοσύνης του ελληνικού Δημοσίου, της Τράπεζας της Ελλάδος και του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.

Η νέα τράπεζα είναι απαλλαγμένη από τα προβλήματα του παρελθόντος, είναι απόλυτα υγιής και συνεχίζει κανονικά τη λειτουργία της με στόχο το ταχύτερο δυνατόν να διατεθούν οι μετοχές της προς πώληση.

Με τον τρόπο αυτό, όπως αναφέρει ανακοίνωση του υπουργείου Οικονομικών, προστατεύεται το δημόσιο συμφέρον και η συστημική ευστάθεια, εξασφαλίζονται στο ακέραιο οι καταθέσεις του Δημοσίου και όλων των καταθετών της τράπεζας και διασφαλίζεται η απόλυτα ομαλή συνέχεια των εργασιών της τράπεζας που υποστηρίζεται από το υπάρχον προσωπικό της.

Ο Στάθης Παπαγεωργίου (πρώην διευθ. σύμβουλος της Τράπεζας FBB) αναλαμβάνει επικεφαλής του νέου διοικητικού συμβουλίου της μεταβατικής τράπεζας  (bridge bank) Proton Bank. 

Η νέα τράπεζα που δημιουργείται έχει ως στόχο την διασφάλιση των καταθετών της Proton Bank  και αποκλειστικός της μέτοχος θα είναι ο Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.

Στην τράπεζα αυτή θα μεταφερθεί επίσης και το σύνολο των τίτλων αλλά και των υγιών δανείων (εξαιρουμένων εκείνων που είχαν χορηγηθεί σε εταιρείες συμφερόντων Λαυρεντιάδη) που είχε χορηγήσει η Proton Bank.
 
Η νέα καλή τράπεζα , όπως χαρακτηρίζεται στις ανακοινώσεις της Τραπέζης της Ελλάδος και του Υπουργείου Οικονομικών (όρος ο οποίος δεν αναφέρεται στο Ν.4021/2011 ο οποίος κάνει λόγο για μεταβατική ή bridge bank ) ενισχύεται από το Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων αλλά και από το νεοσύστατο Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας  του οποίου προΐσταται ο πρώην υποδιοικητής της Τραπέζης της Ελλάδος  Παν. Θωμόπουλος.

Ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας της νέας τράπεζας - η οποία θα διατηρήσει το λογότυπο και σήμα της Proton Bank - θα
καλύπτει τις απαιτήσεις κεφαλαιακής επάρκειας καθώς ο βασικός της δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας "θα υπερβαίνει σημαντικά το εποπτικό όριο 8%", όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Τράπεζα της Ελλάδος.

Ταυτοχρόνως θα έχει πρόσβαση στο ευρωσύστημα μέσω της Τραπέζης της Ελλάδος.

 Η παλαιά τράπεζα τίθεται εκκαθάριση και εκκαθαριστής ορίστηκε ο Δημ.Δεληπέτρος.

Από το προϊόν της εκκαθάρισης θα ικανοποιηθούν απαιτήσεις τρίτων κατά τη σειρά προτεραιότητας που ορίζει ο νόμος, με πρώτες τις απαιτήσεις του σκέλους εξυγίανσης του ΤΕΚΕ και τελευταίες τις απαιτήσεις των μετόχων.

Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από