Με χθεσινή του δήλωση ο πρόε δρος του ΣΕΓΑΣ Βασίλης Σεβαστής, µε αφορµή την ειδησεογραφία για τη νέα αθλητική ηγεσία, εκφράζει την έντονη ανησυχία του για το µέλ λον του ελληνικού αθλητσιµού τονί ζοντας:

«... Η έναρξη της νέας αθλητικής πε ριόδου για όλα τα αθλήµατα, οι σο βαρές εκκρεµότητες και τα προβλή µατα που αναζητούν επείγουσες και αποτελεσµατικές λύσεις δεν επιτρέ πουν ούτε πειραµατισµούς ούτε την τιµαριοποίηση των δηµοσίων υποθέ σεων...

Η χρηµατοδότηση του ελληνικού αθλητισµού, η λειτουργία των εθνι κών σταδίων και των προπονητι κών κέντρων, η απρόσκοπτη λει τουργία του ΕΣΚΑΝ και των ελέγχων ντόπινγκ, ο µαζικός και ο σχολικός αθλητισµός, τα πενταετή προγράµ µατα, είναι ανάγκη να ενταχθούν σε µια συνολική κυβερνητική πρόταση... Τα διαδραµατιζόµενα στον ελληνικό αθλητισµό µε αφορµή τον τελευταίο κυβερνητικό ανασχηµατισµό δεί χνουν ότι οι αρµόδιοι βρίσκονται δυ στυχώς σε τελείως διαφορετική διά σταση χώρου και χρόνου από αυτήν που απαιτούν οι καιροί».

Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από