Η νικήτρια στήλη του δελτίου ΠΡΟ-ΠΟγκόλ είναι:


27, 3, 7, 8, 29, 16, 4, 12.


Στα οχτάρια είχαμε τζακ ποτ.


Τα 7 εφτάρια θα εισπράξουν από 411,34 ευρώ και τα 243 εξάρια θα πάρουν από
9,69 ευρώ.