Η νικήτρια στήλη του δελτίου ΠΡΟ-ΠΟγκόλ είναι:


25, 3, 7, 13, 16, 21, 26, 29