Πέρα από τη διαφήμιση, είναι συχνά απαραίτητο για τα τμήματα πωλήσεων να
προβούν σε επιπρόσθετες ενέργειες προώθησης. Οι ενέργειες προώθησης έχουν
κυρίως τρεις σκοπούς: Πρώτον, να «υπενθυμίσουν» στους καταναλωτές - πελάτες
την ύπαρξη των προϊόντων. Δεύτερον, να δημιουργήσουν επιπλέον κίνητρα για την
αγορά των προϊόντων. Και τρίτον, να προσφέρουν κάποια ανταγωνιστικά
πλεονεκτήματα σε σχέση με άλλα παρόμοια προϊόντα που προσφέρονται στα ίδια
επίπεδα τιμών.


ΟΧΙ «ΣΤΑ ΤΥΦΛΑ»


H επιλογή και χρήση των διαφόρων μέσων προώθησης (Sales Promotion) δεν γίνεται
τυχαία. Τα μέσα προώθησης εξυπηρετούν συγκεκριμένους στρατηγικούς στόχους και
προσαρμόζονται στις εκάστοτε συνθήκες της αγοράς. Οι προωθητικές ενέργειες
διαφέρουν, ανάλογα με το αν πρόκειται για καταναλωτικά προϊόντα, για προϊόντα
βιομηχανίας ή για υπηρεσίες.


Καθοριστικό παράγοντα αποτελεί, επίσης, το αν πρόκειται για νέα προϊόντα ή για
επαναλανσάρισμα προϊόντων που ήδη υπάρχουν. Κάποιοι στόχοι είναι η παγίωση της
υφιστάμενης πελατειακής βάσης, η απόκτηση προνομιακής θέσης στην αγορά και η
αύξηση του χώρου στα ράφια, η αύξηση της αναγνωρισιμότητας των προϊόντων, της
συχνότητας αγορών και της αγοραστικής ποσότητας, αλλά και η προσέλκυση νέων
πελατών.


Οι τρόποι προώθησης ποικίλλουν: από κουπόνια (εκπτωτικά, δώρα κ.λπ.), ειδικές
συσκευασίες και δείγματα, μέχρι διαγωνισμούς, ειδικές εκπτώσεις και συλλογή πόντων.