Τη δημιουργία δέκα νέων τουριστικών προορισμών στην Ελλάδα, ιδιαίτερα σε
περιοχές που σήμερα δεν θεωρούνται κορεσμένες από τουριστικής πλευράς, ανέλαβε
να προωθήσει το υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης.


Αυτό αποφασίστηκε στη διάρκεια της χθεσινής συνεδρίασης της Κυβερνητικής
Επιτροπής, που είχε ως αντικείμενό της την τουριστική ανάπτυξη της χώρας, με
εισηγητή τον αρμόδιο υπουργό Δημήτρη Αβραμόπουλο. Σε συνεργασία με το ΥΠΕΧΩΔΕ,
πρόκειται να προωθηθούν σύντομα στη Βουλή ειδικές ρυθμίσεις για τις χρήσεις
γης και τη χωροθέτηση των νέων περιοχών που προορίζονται για ήπια τουριστική
ανάπτυξη και οι οποίες θα δημιουργήσουν - όπως είπε ο κ. Αβραμόπουλος - νέες
θέσεις εργασίας.


Όσον αφορά το θέμα χρήσεων γης, ο κ. Σουφλιάς είπε ότι για ορισμένες περιοχές
υπάρχει πρόβλημα, αφού δεν περιλαμβάνονται στα σχέδια για τουριστική ανάπτυξη,
και ανέλαβε τη δέσμευση το ΥΠΕΧΩΔΕ να προχωρήσει σε χωροταξικό σχεδιασμό
ειδικά για τον τουρισμό, σε συνεργασία με το υπουργείο Τουρισμού.


Αγροτοτουριστική ανάπτυξη


Στη χθεσινή συνεδρίαση της Κυβερνητικής Επιτροπής, αποφασίστηκε ακόμα να δοθεί
ιδιαίτερο βάρος στην ανάπτυξη του αγροτοτουρισμού. Για τον σκοπό αυτό
πρόκειται να ιδρυθεί σε συνεργασία με το υπουργείο Γεωργίας εταιρεία
αγροτοτουριστικής ανάπτυξης, ώστε να προωθηθεί ο αγροτοτουρισμός στη χώρα. H
συγκεκριμένη εταιρεία πρόκειται να διαχειριστεί όλα τα ευρωπαϊκά κονδύλια που
προορίζονται για τον αγροτοτουρισμό. Επίσης, τονίστηκε η ανάγκη προώθησης του
οικιστικού τουρισμού για την αγορά εξοχικών κατοικιών από Έλληνες και ξένους
επενδυτές.


Στη χθεσινή σύσκεψη ο κ. Αβραμόπουλος εισηγήθηκε, ακόμη, να δέχονται πτήσεις
τσάρτερ και ιδιωτικά αεροσκάφη τα στρατιωτικά αεροδρόμια που βρίσκονται δίπλα
σε τουριστικές περιοχές, όπως είναι για παράδειγμα το αεροδρόμιο του Αράξου.