Το επιτόκιο δεν είναι η μοναδική επιβάρυνση του στεγαστικού δανείου.
Πριν ο δανειολήπτης πάρει τα χρήματα του στεγαστικού δανείου στα χέρια του,
προκειμένου να αποπληρώσει τον πωλητή της κατοικίας που πρόκειται να αγοράσει,
θα πληρώσει μια σειρά από έξοδα, κρυφά και φανερά, τα οποία είναι ιδιαίτερα
«τσουχτερά» αυξάνοντας σημαντικά το κόστος του δανείου.


Για παράδειγμα, ένας δανειολήπτης που έχει πετύχει την έγκριση στεγαστικού
δανείου ύψους 100.000 ευρώ μπορεί να φθάσει να πληρώσει συνολικά έξοδα πάνω
από 3.000 ευρώ.


Ωστόσο, οι επιβαρύνσεις των στεγαστικών δανείων διαφέρουν σημαντικά από
τράπεζα σε τράπεζα. Γι' αυτό οι υποψήφιοι δανειολήπτες θα πρέπει να μη
συγκρίνουν μόνο το ύψος του επιτοκίου των στεγαστικών προγραμμάτων που
ταιριάζουν στα μέτρα τους, αλλά και το ύψος των εξόδων. Και αυτό διότι ένα
χαμηλό ονομαστικό επιτόκιο που προσφέρει μια τράπεζα μπορεί να γίνεται πολύ
υψηλό, αν προστεθούν σε αυτό τα συνολικά έξοδα για τη χορήγηση του δανείου.
Τελευταία, πάντως, το ύψος των εξόδων έχει αναχθεί σε νέο πεδίο ανταγωνισμού
των τραπεζών. Είναι χαρακτηριστικό ότι υπάρχουν τράπεζες οι οποίες προσφέρουν,
υπό προϋποθέσεις, έκπτωση στα έξοδα του στεγαστικού δανείου. Τα έξοδα με τα
οποία θα επιβαρυνθεί αυτός που επιθυμεί να αγοράσει κατοικία με δάνειο από την
τράπεζα είναι τα εξής:


Έξοδα Φακέλου


Πρόκειται για έξοδα που χρεώνει η τράπεζα για τη χορήγηση και τη γενικότερη
παρακολούθηση του δανείου. Το ύψος των συγκεκριμένων εξόδων ποικίλει από
τράπεζα σε τράπεζα, αλλά στις περισσότερες κυμαίνεται μεταξύ του 0,5% και 2%
του ποσού του δανείου. Αρκετές τράπεζες καθορίζουν το ύψος της συγκεκριμένης
προμήθειας, με βάση το ύψος του χορηγούμενου ποσού. Δηλαδή, χρεώνουν μικρότερο
ποσοστό εξόδων φακέλου για δάνεια μεγάλων ποσών και μεγαλύτερη προμήθεια για
μικρότερα ποσά.


Έλεγχος τίτλων του ακινήτου


Προκειμένου η τράπεζα να χορηγήσει το ποσό του στεγαστικού δανείου θα πρέπει
να βεβαιωθεί ότι το ακίνητο που πρόκειται να αποκτηθεί από τη δανειολήπτη δεν
έχει καμιά νομική εκκρεμότητα από άποψη τίτλων ιδιοκτησίας. Ο νομικός έλεγχος
των τίτλων ιδιοκτησίας πραγματοποιείται από δικηγόρο, τον οποίο συνήθως
πληρώνει ο δανειολήπτης. Το σχετικό κόστος διαφέρει από τράπεζα σε τράπεζα και
κυμαίνεται μεταξύ 100 και 350 ευρώ. Πρέπει, ωστόσο, να σημειωθεί ότι ορισμένες
τράπεζες συμπεριλαμβάνουν στα έξοδα φακέλου που χρεώνουν τον δανειολήπτη το
κόστος νομικού ελέγχου των τίτλων και τα έξοδα του πολιτικού μηχανικού, ο
οποίος θα κάνει την εκτίμηση του ακινήτου.


Εκτίμηση του ακινήτου


Απαραίτητη προϋπόθεση για τη σύναψη του στεγαστικού δανείου είναι η εκτίμηση
της αξίας του ακινήτου που πρόκειται να αγοραστεί με το δάνειο και ο τεχνικός
έλεγχός του από πολιτικό μηχανικό. Τα έξοδα τεχνικού ελέγχου και εκτίμησης της
αξίας του ακινήτου είναι ουσιαστικά η αμοιβή του πολιτικού μηχανικού και
κυμαίνονται από τράπεζα σε τράπεζα μεταξύ των 100 και 250 ευρώ.


Προσημείωση


Στα στεγαστικά δάνεια που χορηγούνται με προσημείωση του ακινήτου - για την
κάλυψη της τράπεζας στην περίπτωση που ο δανειολήπτης αδυνατεί να εξυπηρετήσει
στο μέλλον το δάνειο - απαιτείται η έκδοση δικαστικής απόφασης για την
προσημείωση. Για την έκδοση συγκεκριμένης δικαστικής απόφασης απαιτείται
παράσταση δικηγόρου στο δικαστήριο. Τα νομικά έξοδα και η αμοιβή του δικηγόρου
για τη δικαστική απόφαση της προσημείωσης μπορούν να ξεπεράσουν ακόμη και τα
250 ευρώ.


Εγγραφή στο υποθηκοφυλακείο


Τα έξοδα της εγγραφής ανέρχονται στο 0,75 τοις χιλίοις του ύψους του δανείου.
Ορισμένες τράπεζες θέτουν ως προϋπόθεση για η χορήγηση του δανείου την εγγραφή
προσημείωση για το 120% του χορηγούμενου ποσού.


ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΞΟΔΩΝ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥΑς υποθέσουμε ότι κάποιος επιθυμεί να αγοράσει μια κατοικία αξίας 150.000 ευρώ
με στεγαστικό δάνειο. Ο ίδιος διαθέτει 30.000 ευρώ και προχωρά στη λήψη
στεγαστικού δανείου ύψους 120.000 ευρώ. Για το δάνειο αυτό θα πληρώσει έξοδα
φακέλου 2% του χορηγούμενου ποσού (2.400 ευρώ), έξοδα νομικού ελέγχου των
τίτλων 300 ευρώ, έξοδα εκτίμησης και τεχνικού ελέγχου 150 ευρώ, νομικά έξοδα
προσημείωσης 250 ευρώ και έξοδα έγγραφής προσημείωσης 0,75 τοις χιλίοις για το
120% του χορηγούμενου ποσού (1.080 ευρώ). Δηλαδή, συνολικά θα επιβαρυνθεί με
έξοδα 4.180 ευρώ.

Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από