Οι ημερομηνίες κατά τις οποίες οι υποψήφιοι για τα Πανεπιστήμια και τα
Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΤΕΙ) θα καταθέσουν τα μηχανογραφικά δελτία
για τη συμμετοχή τους στις εξετάσεις εισαγωγής για το ακαδημαϊκό έτος 2001-02
ανακοινώθηκαν χθες από το υπουργείο Παιδείας.


Αναλυτικά:


* Οι υποψήφιοι για τα ΑΕΙ και τα ΤΕΙ με το παλαιό σύστημα των Γενικών
Εξετάσεων και το σύστημα των Δεσμών θα πρέπει να υποβάλουν τα μηχανογραφικά
δελτία από τις 12 μέχρι και τις 20 Μαρτίου.


* Οι υποψήφιοι για τα ΑΕΙ και τα ΤΕΙ με το νέο σύστημα, του Ενιαίου Λυκείου,
θα υποβάλουν τα μηχανογραφικά τους δελτία περί τα μέσα Ιουλίου και αφού
προηγουμένως εκδοθούν τα αποτελέσματα των απολυτηρίων εξετάσεων του Ενιαίου
Λυκείου. Θα πρέπει ωστόσο μέσα στον Μάρτιο να υποβάλουν αίτηση για συμμετοχή
στις εξετάσεις των ειδικών μαθημάτων, καθώς και στις εξετάσεις των μαθημάτων
της τελευταίας τάξης του Ενιαίου Λυκείου κατά περίπτωση ως εξής:


* Οι μαθητές της τελευταίας τάξης των Ενιαίων Λυκείων που επιθυμούν να
εξεταστούν σε ένα ή περισσότερα ειδικά μαθήματα προκειμένου να είναι υποψήφιοι
για τα αντίστοιχα Τμήματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης πρέπει να υποβάλουν
αίτηση-δήλωση στο Λύκειό τους από 12 έως 22 Μαρτίου.


* Οι περυσινοί απόφοιτοι Ενιαίου Λυκείου καθώς και οι απόφοιτοι άλλου τύπου
Λυκείου που επιθυμούν να εξεταστούν στα μαθήματα της τελευταίας τάξης Ενιαίου
Λυκείου τα οποία εξετάζονται σε εθνικό επίπεδο προκειμένου να είναι υποψήφιοι
για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση με το νέο σύστημα πρέπει να υποβάλουν
αίτηση δήλωση από 21 έως 30 Μαρτίου. Η αίτηση αυτή υποβάλλεται στο Λύκειο
αποφοίτησής τους ή αν πρόκειται για αποφοίτους άλλου τύπου Λυκείου στο Ενιαίο
Λύκειο που είναι πλησιέστερα στον τόπο κατοικίας τους ή σε αυτό που υπέβαλαν
την αντίστοιχη αίτηση το σχολικό έτος 1999-2000. Με την αίτηση αυτή δηλώνουν
και τα ειδικά μαθήματα στα οποία επιθυμούν να εξεταστούν.


* Οι περυσινοί απόφοιτοι του Ενιαίου Λυκείου καθώς και οι απόφοιτοι άλλου
τύπου Λυκείου που το σχολικό έτος 1999-2000 εξετάστηκαν στα μαθήματα της
τελευταίας τάξης του Ενιαίου Λυκείου που θα είναι υποψήφιοι με το 10% των
θέσεων χωρίς νέα εξέταση στα μαθήματα της Γ' τάξης Ενιαίου Λυκείου εφόσον
επιθυμούν να εξεταστούν σε ειδικό μάθημα θα υποβάλουν τη σχετική αίτηση στο
σχολείο που αποφοίτησαν ή που εξετάστηκαν το σχολικό έτος 1999-2000 από 21 έως
30 Μαρτίου.


Γενικές Εξετάσεις


Οι απόφοιτοι Λυκείου που δεν έλαβαν μέρος καθόλου ή έλαβαν μέρος έστω και μια
φορά στις Γενικές Εξετάσεις μεταξύ των ετών 1983 και 2000 ή που ήταν
ανεξεταστέοι το 1999 και πήραν το απολυτήριό τους τον Σεπτέμβριο του 1999 ή
τον Φεβρουάριο του 2000 καταθέτουν μηχανογραφικό δελτίο στο Ενιαίο Λύκειο ή
στο ΤΕΕ στο οποίο τηρούνται τα αρχεία του Λυκείου αποφοίτησής τους.
Πληροφορίες για το Ενιαίο Λύκειο ή το ΤΕΕ στο οποίο τηρούνται τα αρχεία
παρέχονται από την οικεία Δ/νση ή Γραφείο Δ.Ε. Στην περίπτωση που ο υποψήφιος
είναι απόφοιτος τμήματος ειδικότητας ΤΕΛ και είχε καταθέσει τα δικαιολογητικά
του για εισαγωγή στα ΤΕΙ με τον βαθμό του απολυτηρίου του ή είχε λάβει μέρος
στις εισιτήριες εξετάσεις για εισαγωγή στα ΤΕΙ ή ήταν ανεξεταστέος το 1999 και
πήρε το απολυτήριό του τον Σεπτέμβριο του 1999 ή τον Φεβρουάριο του 2000 ή
υποβάλλει για πρώτη φορά τα δικαιολογητικά του για εισαγωγή στα ΤΕΙ με τις
εισιτήριες εξετάσεις, μπορεί να υποβάλει το μηχανογραφικό του δελτίο στο
Ενιαίο Λύκειο ή στο ΤΕΕ στο οποίο τηρούν τα αρχεία του ΤΕΛ αποφοίτησης ή σε
αυτό στο οποίο το είχε υποβάλει στο παρελθόν. Σε περίπτωση που το Λύκειο αυτό
δεν λειτουργεί οι υποψήφιοι υποβάλλουν το μηχανογραφικό τους δελτίο στο Λύκειο
που έχει μεταφερθεί το αρχείο του σχολείου. Οι απόφοιτοι ναυτικών λυκείων
Εμπορικού Ναυτικού, στο Λύκειο που τα είχαν υποβάλει στο παρελθόν. Οι
απόφοιτοι μέσων τεχνικών και επαγγελματικών σχολών (παλαιού τύπου) που
καταργήθηκαν με τον Ν. 576/1977 (εργοδηγοί), για την εισαγωγή τους στα ΤΕΙ και
στη ΣΕΛΕΤΕ, με το σύστημα των Γενικών Εξετάσεων, στο Λύκειο που τα είχαν
υποβάλει στο παρελθόν, έστω και αν το Λύκειο αυτό έχει μετονομασθεί. Οι
υποψήφιοι για εισαγωγή στις Στρατιωτικές Σχολές και στις Σχολές της
Αστυνομικής Ακαδημίας, εκτός από τη συμπλήρωση του μηχανογραφικού δελτίου ή
της σχετικής κατά περίπτωση αίτησης δήλωσης, πρέπει να υποβάλουν απευθείας
στις Στρατιωτικές Σχολές ή στα Αστυνομικά Τμήματα της περιφέρειάς τους και
αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τη συμμετοχή τους στις
προκαταρκτικές εξετάσεις.

Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από