Ένα χαρτοβασίλειο δικαιολογητικών θα υποβάλουν και φέτος οι φορολογούμενοι
μαζί με τη φορολογική τους δήλωση προκειμένου η Εφορία να αναγνωρίσει τα ποσά
των δαπανών που πραγματοποίησαν το 2000 και εκπίπτουν από το εισόδημά τους
καθώς και μια σειρά άλλες προϋποθέσεις που μειώνουν τον φόρο τους.

Για πρώτη φορά οι φορολογούμενοι που έχουν μερίδια Αμοιβαίων Κεφαλαίων θα
πρέπει να προσκομίσουν στην Εφορία και τη βεβαίωση της Εταιρείας Διαχείρισης
(ΑΕΔΑΚ) για την έκδοση του τίτλου ονομαστικών μεριδίων Αμοιβαίων Κεφαλαίων


Πρόκειται συνολικά για 116 δικαιολογητικά (βεβαιώσεις και αποδείξεις) που
πρέπει να υποβληθούν κατά περίπτωση ώστε οι φορολογούμενοι να μη χάσουν τις
εκπτώσεις δαπανών και τις μειώσεις φόρου που προβλέπει η νομοθεσία. Τα
δικαιολογητικά αυτά καταγράφονται σε πολυσέλιδη εγκύκλιο του υπουργείου
Οικονομικών και σκιαγραφούν μία πλευρά μόνο της Οδύσσειας την οποία θα
περάσουν και φέτος τα εκατομμύρια των φορολογουμένων κατά την υποβολή των
δηλώσεών τους.


Μεταξύ των κυριότερων δικαιολογητικών που θα πρέπει να συγκεντρώσουν οι
φορολογούμενοι ώστε να τα υποβάλουν μαζί με τη φορολογική τους δήλωση είναι:


* Τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν ότι οι φορολογούμενοι ή τα πρόσωπα που
τους βαρύνουν δικαιούνται απαλλαγής ή εξαιρούνται από τον φόρο.


Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται συνολικά 14 δικαιολογητικά. Μεταξύ άλλων
πρόκειται για δικαιολογητικά (βεβαιώσεις Υγειονομικής Επιτροπής) που
αποδεικνύουν τις περιπτώσεις αναπηρίας ατόμων που βαρύνουν τους
φορολογουμένους. Επίσης, βεβαιώσεις αναγνωρισμένων σχολών του εσωτερικού ή του
εξωτερικού όπου σπουδάζουν τα παιδιά του φορολογουμένου, βεβαιώσεις ότι ο
φορολογούμενος κατοικεί σε νησί με πληθυσμό κάτω των 3.100 κατοίκων κ.ά.


* Τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν το ύψος των δαπανών που κατέβαλε ο
φορολογούμενος κατά τη διάρκεια του 2000 και οι οποίες εκπίπτουν από το
εισόδημά του. Πρόκειται συνολικά για 49 δικαιολογητικά (βεβαιώσεις και
αποδείξεις δαπανών) που υποβάλλονται ανάλογα με την περίπτωση. Μεταξύ αυτών
είναι οι αποδείξεις καταβολής των δαπανών για ενοίκιο κύριας κατοικίας του
φορολογουμένου και των τέκνων που τον βαρύνουν και σπουδάζουν σε
αναγνωρισμένες σχολές ή σχολεία του εσωτερικού, οι αποδείξεις καταβολής των
ασφαλίστρων ζωής του φορολογουμένου και των προσώπων που τον βαρύνουν, των
διδάκτρων για ιδιαίτερα μαθήματα και φροντιστήρια, οι αποδείξεις ιατρικών
επισκέψεων και εξετάσεων καθώς και των δαπανών νοσηλείας σε νοσοκομεία. Επίσης
και οι βεβαιώσεις των τραπεζών για την εξόφληση τόκων από δάνεια που
καταβλήθηκαν για αγορά πρώτης κατοικίας. Σημειώνεται ότι για πρώτη φορά οι
φορολογούμενοι που έχουν μερίδια Αμοιβαίων Κεφαλαίων θα πρέπει να προσκομίσουν
στην Εφορία και τη βεβαίωση της Εταιρείας Διαχείρισης (ΑΕΔΑΚ) για την έκδοση
του τίτλου ονομαστικών μεριδίων Αμοιβαίων Κεφαλαίων.


* Τα δικαιολογητικά δαπανών που μειώνουν το ακαθάριστο εισόδημα από ακίνητα.


* Από το 2000 προσμετράται η τριετία στην οποία οι μεριδιούχοι θα πρέπει να
διακρατήσουν τα μερίδιά τους ώστε να τύχουν της έκπτωσης φόρου που προβλέπει η
νομοθεσία.


Πρόκειται για 5 δικαιολογητικά (αποδείξεις) που αφορούν στην καταβολή
ασφαλίστρων κατά του κινδύνου πυρκαγιάς, των δαπανών για επισκευή και
συντήρηση, αποζημιώσεων κ.ά.


* Τα δικαιολογητικά με βάση τα οποία μειώνεται η ετήσια τεκμαρτή δαπάνη
διαβίωσης του φορολογουμένου καθώς και αυτά που ζητεί η Εφορία για να
υπολογίσει το ετήσιο τεκμαρτό εισόδημα.


Πρόκειται για 17 δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά περίπτωση. Μεταξύ αυτών
περιλαμβάνονται η βεβαίωση της αρμόδιας Εφορίας για τις περιπτώσεις ακινησίας
του Ι.Χ. αυτοκινήτου του φορολογουμένου, φωτοαντίγραφο της άδειας κατασκευής
της πισίνας του φορολογουμένου από την οποία προκύπτει το εμβαδόν της. Σε αυτά
τα δικαιολογητικά περιλαμβάνονται και όσα αποδεικνύουν το ύψος της δαπάνης
στην περίπτωση ανέγερσης οικοδομής από τον φορολογούμενο.


* Τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται από όσους ασκούν ατομική επιχείρηση καθώς
και οι βεβαιώσεις για τα έσοδα από μερίσματα, τόκους και λοιπά εισοδήματα από
κινητές αξίες, από μερίσματα συνεταιρισμών, από αγροτικές επιδοτήσεις, οι
βεβαιώσεις φόρων που έχουν παρακρατηθεί κ.ά, οι βεβαιώσεις αποδοχών κ.ά.

Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από