Σεραφείμ Πολίτης

27 Ιουλίου 201820 Ιουλίου 201813 Ιουλίου 201806 Ιουλίου 201829 Ιουνίου 201822 Ιουνίου 201815 Ιουνίου 201808 Ιουνίου 201801 Ιουνίου 201824 Μαΐου 201818 Μαΐου 201811 Μαΐου 201804 Μαΐου 201827 Απριλίου 201820 Απριλίου 201813 Απριλίου 201805 Απριλίου 201830 Μαρτίου 201822 Μαρτίου 201816 Μαρτίου 201809 Μαρτίου 201802 Μαρτίου 201823 Φευρουαρίου 201815 Φευρουαρίου 201809 Φευρουαρίου 201802 Φευρουαρίου 201826 Ιανουαρίου 201822 Ιανουαρίου 201819 Ιανουαρίου 201812 Ιανουαρίου 201804 Ιανουαρίου 201828 Δεκεμβρίου 201721 Δεκεμβρίου 201715 Δεκεμβρίου 2017