Νέα επενδυτική στρατηγική καταστρώνουν για το 2001 οι περισσότεροι
επαγγελματίες διαχειριστές Αμοιβαίων Κεφαλαίων που τοποθετούνται στο
εξωτερικό, μετά τα λάθη που παραδέχονται ότι έγιναν στο παρελθόν. Οι
περισσότεροι από αυτούς επιλέγουν, είτε να δημιουργήσουν νέα προϊόντα
υψηλότερου ρίσκου είτε να ακολουθήσουν περισσότερο ενεργητική παρά παθητική
διαχείριση των χαρτοφυλακίων τους, αναγνωρίζοντας ότι σε περιόδους δύσκολες
χρηματιστηριακά, όπως αυτές που διανύουμε, η μερική διαφοροποίηση από τις
επιλογές του δείκτη σύγκρισης των αποδόσεών τους είναι η καλύτερη μέθοδος
περιορισμού των απωλειών.


Αυτό προκύπτει από τις συζητήσεις της «ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ» με οκτώ διαχειριστές
ελληνικών και ξένων Αμοιβαίων Κεφαλαίων, τα περισσότερα από τα οποία στο
διάστημα 1.1.2000 - 30.1.2001 δεν ξεπέρασαν σε απόδοση το σχετικό μέτρο
σύγκρισης, που στην περίπτωσή τους είναι οι μεγάλοι ευρωπαϊκοί δείκτες (MSCI
Europe, FTS ASE Europe, Euro Stoxx 50, Euro Top 100). Πρόκειται για Μετοχικά
Εξωτερικού που επενδύουν σε μετοχές εταιρειών που διαπραγματεύονται στα
μεγαλύτερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια.


Οι περισσότεροι από τους παραπάνω διαχειριστές προτίμησαν να περιορίσουν την
έκθεσή τους στον κίνδυνο των μετοχών, διατηρώντας σημαντικά κεφάλαια σε
ρευστό. Μάλιστα, όπως ορισμένοι παραδέχονται, «η απόφαση αυτή ήταν στην πράξη
δίκοπο μαχαίρι, αφού σε περίπτωση που "γύριζαν" οι αγορές τα Αμοιβαία αυτά θα
αδυνατούσαν να τις παρακολουθήσουν».


Από την άλλη πλευρά, ρίσκο συνόδεψε και τις αποφάσεις όσων επέλεξαν την οδό
της διαφοροποίησης, αφού μια λάθος επιλογή σε μετοχές μπορεί να είχε ως
αποτέλεσμα πολλαπλάσια υποαπόδοση. Σε κάθε πάντως περίπτωση οι επαγγελματίες
διαχειριστές παραδέχονται ότι τα λάθη τού παρελθόντος έγιναν μαθήματα και
χαράσσουν μια νέα επενδυτική πολιτική, στο επίκεντρο της οποίας βρίσκεται η
εξειδίκευση. Δηλαδή νέα προϊόντα, διαφορετικά ως προς την επικινδυνότητα του
χαρτοφυλακίου τους, ειδικά σχεδιασμένα για διαφορετικούς τύπους επενδυτών. Πού
εντοπίστηκαν όμως τα λάθη; Οι γνώμες διχάζονται. Άλλοι εκτιμούν ότι έφταιξε η
συνολική αρνητική συγκυρία της αγοράς και άλλοι παραδέχονται ότι πράγματι θα
μπορούσε να είχε γίνει κάτι καλύτερο.


Alpha Trust


«Πάγια πολιτική μας είναι η ενεργητική διαχείριση και τα αποτελέσματα φάνηκαν
από την καλύτερη απόδοση σε σχέση με εκείνη του δείκτη», λέει ο κ. Νίκος
Χλώρος, διαχειριστής του Alpha Trust Νέων Επιχειρήσεων. Και εξηγεί ότι η
απόδοση αυτή οφείλεται στην προσεκτική επιλογή των μετοχών με βάση τα
οικονομικά μεγέθη κάθε εταιρείας και τις προοπτικές της για το μέλλον και όχι
τον κλάδο, την κεφαλαιοποίηση ή τη χώρα προέλευσης. «Για παράδειγμα, ο MSCI
Europe πέρυσι ήταν περισσότερο εκτεθειμένος απ' ό,τι εμείς σε μετοχές του
κλάδου των τηλεπικοινωνιών, οι οποίες σημείωσαν αρνητικές αποδόσεις το 2000.
Αντίθετα, το Alpha Trust Νέων Επιχ. είχε μεγαλύτερη ποσόστωση απ' ό,τι ο
δείκτης σε μετοχές του κλάδου των μεταφορών και μικρότερη στον κλάδο των
φαρμακευτικών εταιρειών, που παρουσίασε έντονες διακυμάνσεις στη διάρκεια του
περασμένου έτους».


Alpha ΑΕΔΑΚ


«Πράγματι θα μπορούσε να είχε γίνει κάτι καλύτερο», παραδέχεται σε επικοινωνία
με την «ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» αρμόδιος παράγοντας της Alpha ΑΕΔΑΚ, εξηγώντας ότι
προτιμήθηκε η παθητική διαχείριση για λόγους ασφάλειας, δηλαδή η τοποθέτηση με
το ίδιο βάρος στις εταιρείες που υποδείκνυε ο δείκτης, τόσο στην περίπτωση του
Alpha Euro μετοχών Εξ. όσο και του Alpha Euro Top 100. «Σκοπός μας ήταν να
μετατρέψουμε τα δύο Α/Κ σε index funds, δηλαδή να παρακολουθούν κατά 95% τις
επιλογές του δείκτη. Γι' αυτό το λόγο θα προχωρήσουμε στη δημιουργία ενός νέου
Α/Κ που θα επενδύει στην Ευρώπη, αλλά το χαρτοφυλάκιό του θα χαρακτηρίζεται
από ενεργητική διαχείριση και θα απευθύνεται σε πιο ριψοκίνδυνους επενδυτές».
Οι βασικές τοποθετήσεις του Alpha Euro με βάση τις επιλογές του Euro Stoxx 50
(περιλαμβάνει μόνο τις χώρες της ευρωζώνης) ήταν στις 31.12.2000 οι Nokia,
Royal Dutch Shell, Total Fina, Siemens, Vivendi, Telefonica και Alcatel.
Αντίστοιχα, οι κυριότερες τοποθετήσεις του Alpha Euro Top 100 ήταν Vodafone,
ΒΡ, Nokia, Glaxo, HSBC, Royal Dutch, Novartis.


Διεθνική


«Σε περιόδους δύσκολες, όπως αυτές που διανύουμε», παραδέχεται ο σύμβουλος
επενδύσεων της Διεθνικής κ. Παναγιώτης Νταλιάνης, «έχει παρατηρηθεί στατιστικά
ότι η ενεργητική διαχείριση φέρνει καλύτερες αποδόσεις». Επισημαίνει πάντως
ότι η απόκλιση της απόδοσης του «Δήλος» από εκείνη του MSCI Europe οφείλεται
στο γεγονός ότι εκτός από την Ευρώπη το συγκεκριμένο Α/Κ τοποθετείται κατά
30,6% στις ΗΠΑ. Πάντως, οι βασικότερες τοποθετήσεις του στις 31.12.2000 ήταν
στη Calpine (ΗΠΑ/παροχή υπηρεσιών), Vivendi (Γαλλία/κοινής ωφέλειας), Aventis
(Γαλλία/χημικά), Anandarko (ΗΠΑ/ενέργεια) και Nortel (ΗΠΑ/τηλεπ.). Σύμφωνα
πάντα με τον ίδιο, η ενεργητική διαχείριση απαιτεί από τον διαχειριστή να έχει
καλή γνώση των βασικών θεμελιωδών μεγεθών της εταιρείας, των προοπτικών της
για το μέλλον, και φυσικά να αγοράσει τη μετοχή της εγκαίρως.


EFG ΑΕΔΑΚ


«Οι αιτίες για τη σημαντική διαφοροποίηση της απόδοσης του Α/Κ από την απόδοση
του σχετικού δείκτη», εξηγεί ο διευθύνων σύμβουλος της EFG ΑΕΔΑΚ, κ. Άρης
Ξενόφος, «βρίσκεται αφενός στο γεγονός ότι οι εισροές κεφαλαίων ξεκίνησαν
μόλις μέσα στο 2000, καθώς το Α/Κ λειτούργησε στις 22 Μαϊου και αφετέρου στη
διαφορετική από την ελληνική επενδυτική νοοτροπία της Deutche, που είναι και ο
διαχειριστής του Α/Κ. Η Deutche επέλεξε το εν λόγω Αμοιβαίο να είναι σε μεγάλο
ποσοστό τοποθετημένο σε μετοχές αξιόλογων ευρωπαϊκών εταιρειών, αντί να
διατηρήσει ένα 20% ή 30% σε ρευστά για λόγους ασφάλειας». Η τοποθέτηση όλου
του χαρτοφυλακίου σε μετοχές μπορεί να μην συνηθίζεται από τους Έλληνες
διαχειριστές, σε αντίθεση με αρκετούς ξένους συναδέλφους τους.


Barclays ΑΕΔΑΚ


«Αμοιβαία Κεφάλαια, που σε πτωτικές αγορές υποχωρούν λιγότερο από τον δείκτη
που έχουν ως μέτρο σύγκρισης, είναι αμυντικά χαρτοφυλάκια, όπως τα περισσότερα
ελληνικά», εξηγεί ο κ. Γιάννης Σπηλιόπουλος, διευθυντής επενδύσεων της
Barclays ΑΕΔΑΚ. «Είναι δηλαδή υποεπενδεδυμένα στις μετοχές του δείκτη που
ακολουθούν για να περιορίσουν την έκθεσή τους στο κίνδυνο των διακυμάνσεων».
«Ωστόσο», επισημαίνει, «αυτό στην πράξη αποτελεί δίκοπο μαχαίρι, αφού ο
διαχειριστής χάνει την ευκαιρία να επωφεληθεί σε τυχόν ανοδικό "γύρισμα" της
αγοράς».


Intertrust


Καλύτερη απόδοση από εκείνη του Eurotop 100 πέτυχε το Interamerican Ευρώ της
Intertrust, ακολουθώντας κυρίως ενεργητική διαχείριση. Ο συγκεκριμένος δείκτης
θεωρείται συντηρητικός με καλή γεωγραφική διασπορά και με μετοχές κλάδων, όπως
τρόφιμα, παροχή υπηρεσιών, ενέργεια κ.λπ.

Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από