Ιστορίες φορολογικής τρέλας εκτυλίσσονται καθημερινά στις Εφορίες.
Εκατομμύρια φορολογούμενοι, σε καθημερινή βάση, βρίσκονται αντιμέτωποι με τη
γραφειοκρατία αλλά και τον "παραλογισμό" που χαρακτηρίζει πολλές διατάξεις της
φορολογικής νομοθεσίας. Πρόκειται για διατάξεις που αφορούν στα δικαιολογητικά
που ζητά η Εφορία κατά την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων, καθώς και για τη
διεκπεραίωση σειράς άλλων υποθέσεων των φορολογουμένων. Επίσης, άλλες από τις
διατάξεις αυτές αφορούν τον τρόπο με τον οποίο η Εφορία προσδιορίζει το ύψος
των φόρων σε διάφορες περιπτώσεις, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο
αντιμετωπίζει τα δικά της λάθη.

Η μάστιγα των δικαιολογητικών πλήττει καθημερινά εκατομμύρια φορολογουμένους
στις συναλλαγές τους με την Εφορία


Μερικές από τις διατάξεις αυτές που είναι η αιτία για την ταλαιπωρία στην
οποία υπόκεινται οι φορολογούμενοι αλλά και για τις άδικες επιβαρύνσεις στις
οποίες πολλές φορές υποβάλλονται παρουσιάζουν σήμερα "ΤΑ ΝΕΑ". Ορισμένα από
αυτά "τα παράλογα της Εφορίας" είναι τα ακόλουθα:


1. Οι φορολογούμενοι που έχουν υπό την προστασία τους ανάπηρα ή άλλα
προστατευόμενα μέλη είναι υποχρεωμένοι να υποβάλλουν κάθε χρόνο στην Εφορία τα
σχετικά δικαιολογητικά. Αλλιώς η Εφορία δεν πρόκειται να αναγνωρίσει την
ύπαρξη προστατευόμενων μελών, με αποτέλεσμα οι φορολογούμενοι αυτοί να
επιβαρυνθούν με περισσότερο φόρο. Παρά το γεγονός ότι κατά τον πρώτο χρόνο οι
φορολογούμενοι υποβάλλουν με τη φορολογική τους δήλωση όλα τα πρωτότυπα
δικαιολογητικά της αρμόδιας υγειονομικής επιτροπής στις περιπτώσεις ύπαρξης
ανάπηρων προστατευόμενων μελών τους, όπως και τα δικαιολογητικά για τυχόν άλλα
προστατευόμενα μέλη τους, είναι υποχρεωμένοι να κάνουν το ίδιο κάθε χρόνο.
Έτσι και τον δεύτερο και τα επόμενα χρόνια είναι αναγκασμένοι να υποβάλλουν
μαζί με τη φορολογική τους δήλωση φωτοτυπίες των δικαιολογητικών αυτών σαν να
μην τα υπέβαλαν ποτέ στην Εφορία.


2. Η αγορά πρώτης κατοικίας μέχρι 120 τ.μ. απαλλάσσεται από το πόθεν
έσχες. Αυτό όμως δεν ισχύει ουσιαστικά στην πράξη όταν η αγορά πρώτης
κατοικίας γίνεται από ανήλικα τέκνα του φορολογουμένου ή από προστατευόμενα
μέλη του που δεν δηλώνουν εισόδημα. Η Εφορία στις περιπτώσεις αυτές ουσιαστικά
ελέγχει το πόθεν έσχες, αφού θεωρεί ότι έχει συντελεστεί δωρεά στον
φορολογούμενο προκειμένου να βρει τα χρήματα να αγοράσει το σπίτι. Στην
περίπτωση αυτή η Εφορία ψάχνει για τον δωρεοδόχο προκειμένου να υπολογισθεί το
ύψος της δωρεάς και στη συνέχεια να επιβληθεί ο φόρος δωρεάς. Έτσι πολλοί
φορολογούμενοι αιφνιδιάζονται όταν καλούνται εκ των υστέρων από την Εφορία να
πληρώσουν φόρο για δωρεά την οποία θεωρείται ότι έκαναν στα παιδιά τους για
την αγορά πρώτης κατοικίας. Η Εφορία ελέγχει επίσης αν ο δωρεοδόχος είχε την
οικονομική δυνατότητα να κάνει τη δωρεά. Δηλαδή θα κάνει και στον δωρεοδόχο
έλεγχο τού πόθεν έσχες.


3. Χιλιάδες μικρομεσαίες επιχειρήσεις εμπορίας και παραγωγής που τηρούν
βιβλία β' κατηγορίας του ΚΒΣ, καθώς και οι επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών,
είναι υποχρεωμένες κάθε τριετία να δηλώνουν στην Εφορία έσοδα ίσα ή μεγαλύτερα
από το άθροισμα των αγορών, των λειτουργικών τους δαπανών, των αποσβέσεων και
των κερδών τους κατά την περίοδο αυτή προκειμένου επ' αυτών να υπολογισθεί ο
ΦΠΑ που πρέπει να καταβάλουν. Όμως, πολλές επιχειρήσεις έχουν ζημιές και έτσι
αναγκάζονται να δηλώσουν στην Εφορία έσοδα μικρότερα από το άθροισμα των
παραπάνω δαπανών. Στις περιπτώσεις αυτές συμβαίνει το απίστευτο! Η Εφορία τους
ζητά ΦΠΑ για τις ζημιές τους. Δηλαδή επιβάλλει στις επιχειρήσεις αυτές ΦΠΑ επί
της αρνητικής διαφοράς μεταξύ των εσόδων που δήλωσαν και αυτών που η ίδια η
Εφορία θεωρεί ότι έπρεπε να είχαν δηλώσει (του αθροίσματος των παραπάνω
δαπανών).


4. Όταν η Εφορία καθυστερεί την αποστολή του εκκαθαριστικού σημειώματος
στον φορολογούμενο με δική της ευθύνη, τα σπασμένα τα πληρώνει ο
φορολογούμενος. Πρόκειται για τις περιπτώσεις όπου η εκκαθάριση της
φορολογικής δήλωσης γίνεται από τον Οκτώβριο κάθε έτους και μετά. Στις
περιπτώσεις αυτές, και όταν από την εκκαθάριση προκύπτει χρεωστικό σημείωμα, ο
φορολογούμενος χάνει το δικαίωμα καταβολής του φόρου με δόσεις. Είναι
υποχρεωμένος να καταβάλει τον φόρο που αναλογεί σε μία δόση ­ μέσα στον
επόμενο μήνα από τότε που έγινε η εκκαθάριση ­ και μάλιστα χωρίς την έκπτωση
τού 2,5% την οποίοι δικαιούνται με βάση τη νομοθεσία όλοι οι φορολογούμενοι
που καταβάλλουν τον φόρο εφάπαξ.


5. Η σύζυγος κατοίκου εξωτερικού η οποία κατοικεί στην Ελλάδα και
υποβάλλει κοινή δήλωση με τον σύζυγο αποκλείεται από τις εκπτώσεις των ειδικών
κατηγοριών δαπανών (ιατρο-νοσοκομειακής περίθαλψης κ.ά.) παρά το γεγονός ότι
αποκτά εισόδημα στην Ελλάδα και φορολογείται κανονικά ως Έλληνας πολίτης. Η
δικαιολογία που προβάλλεται από την Εφορία είναι ότι από αυτές τις εκπτώσεις
δαπανών εξαιρείται ο σύζυγος, οπότε και η σύζυγος, επειδή υποβάλλουν κοινή
δήλωση.


6. Ιατροί που έχουν άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος και εκχωρούν την
άδεια αυτή για τη λειτουργία ιατρικού κέντρου υποβάλλονται σε φόρο για
εισοδήματα που δεν έχουν. Στις περιπτώσεις αυτές τα έσοδα των ιατρικών κέντρων
από τις πληρωμές των ασφαλιστικών ταμείων τα εισπράττουν ­ μέσω αποδείξεων ­
οι συγκεκριμένοι γιατροί, τα οποία στη συνέχεια τα αποδίδουν. Όμως η Εφορία
θεωρεί ότι τα έσοδα αυτά είναι δικά τους και τους φορολογεί. Τα ίδια έσοδα
φορολογούνται και στο όνομα του ιατρικού κέντρου. Δηλαδή τα εισοδήματα αυτά
φορολογούνται δύο φορές.


7. Όταν δηλώνονται εισοδήματα από συντάξεις που έχουν καταβληθεί στο
εξωτερικό, η Εφορία ζητά και τα λεγόμενα "ροζ χαρτάκια" δραχμοποίησης του
συναλλάγματος παρά το γεγονός ότι στις δηλώσεις επισυνάπτονται και οι
βεβαιώσεις αποδοχών που αποδεικνύουν την πηγή του εισοδήματος.

Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από