Όψη ευρώ αποκτούν από σήμερα (ουσιαστικά από αύριο) η αγορά αγαθών και
υπηρεσιών, το Χρηματιστήριο, οι τραπεζικές συναλλαγές, οι μισθοί, οι συντάξεις
και η φορολογία, καθώς το κοινό ευρωπαϊκό νόμισμα αποτελεί πλέον το εθνικό
νόμισμα της χώρας παίρνοντας τη θέση της δραχμής.


Η ένταξη της χώρας στην ΟΝΕ και το οριστικό κλείδωμα της ισοτιμίας της δραχμής
στις 340,750 δρχ. σε σχέση με το ευρώ, που από χθες αποτελούν γεγονός, φέρνουν
αλλαγές για τους καταναλωτές, τους δανειολήπτες, τους συναλλασσόμενους με τις
τράπεζες, τους μισθωτούς, τους συνταξιούχους και τους φορολογουμένους. Οι
τιμές των αγαθών και υπηρεσιών στην αγορά θα απεικονίζονται υποχρεωτικά και σε
ευρώ, το ίδιο οι μισθοί και οι συντάξεις, οι φόροι αλλά και οι τιμές των
μετοχών στο ταμπλό της Σοφοκλέους. Παράλληλα όλοι οι Έλληνες θα μπορούν να
δανείζονται με επιτόκια σε επίπεδα ευρώ, αφού ήδη, για τις ανάγκες της ένταξης
της χώρας στην ευρωζώνη, τα εγχώρια επιτόκια προσέγγισαν τα ευρωπαϊκά.


Κλειστά σήμερα


Πρόκειται για αλλαγές που θα γίνουν αισθητές από αύριο, αφού σήμερα τα
καταστήματα στην αγορά θα παραμείνουν κλειστά, ενώ οι τράπεζες και το
Χρηματιστήριο δεν θα λειτουργήσουν για το κοινό προκειμένου να γίνουν οι
απαραίτητες δοκιμές στα συστήματα μετατροπών των δραχμών σε ευρώ. Σε ευρώ θα
απεικονίζεται πλέον και το δημόσιο χρέος της χώρας, η μετατροπή του οποίου στο
κοινό ευρωπαϊκό νόμισμα ολοκληρώθηκε κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου.
Στους ρυθμούς της ευρωζώνης θα κινούνται από σήμερα και οι εμπορικές τράπεζες.
Αυτές, για πρώτη φορά σήμερα το μεσημέρι θα συμμετάσχουν σε δημοπρασία του
ευρωσυστήματος για την άντληση ρευστότητας. Όσον αφορά την Τράπεζα της Ελλάδος
δεν είναι πλέον ο φορέας χάραξης της νομισματικής πολιτικής της χώρας, αφού η
αρμοδιότητα αυτή μεταβιβάζεται εξ ολοκλήρου στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, η
οποία θα αποφασίζει για τη νομισματική πολιτική στο σύνολο των 12 χωρών-μελών
της ΟΝΕ. Ο νέος ρόλος της Κεντρικής Τράπεζας της χώρας θα είναι η άσκηση της
νομισματικής πολιτικής που θα αποφασίζεται στη Φρανκφούρτη, καθώς και η
εποπτεία του εγχώριου τραπεζικού συστήματος.


Η πρώτη φάση


Όλα αυτά όμως, δεν αποτελούν παρά την πρώτη φάση τη εισαγωγής του ευρώ στη
ελληνική αλλά και τις άλλες ευρωπαϊκές οικονομίες. Πρόκειται για τη φάση της
λογιστικής κυκλοφορίας του κοινού ευρωπαϊκου νομίσματος, η οποία άρχισε χθες
και θα ολοκληρωθεί στις 31.12.2001. Στο διάστημα αυτό το ευρώ θα κυκλοφορεί
μόνο σε λογιστική μορφή, ενώ όλες οι συναλλαγές (πληρωμές - εισπράξεις κ.ά.)
θα γίνονται σε δραχμές. Από 1.1.2002 θα ξεκινήσει η δεύτερη φάση της εισαγωγής
του ευρώ, κατά την οποία δραχμές και ευρώ θα κυκλοφορούν μαζί στην αγορά μέχρι
την 1η Μαρτίου 2002. Από την ημέρα αυτή και μετά όλες οι συναλλαγές θα
γίνονται μόνο στο κοινό ευρωπαϊκό νόμισμα, ενώ η αγορά δεν θα αναγνωρίζει τις
δραχμές παρά μόνον ως νόμισμα που θα μπορεί να ανταλλαγεί με ευρώ. Η ημέρα
αυτή θα σηματοδοτήσει το τέλος της δραχμής.


Οι αλλαγές


Όσον αφορά τις αλλαγές που φέρνει η πρώτη φάση έλευσης του ευρώ στην αγορά
είναι οι ακόλουθες:


­ Όλες οι επιχειρήσεις θα αναγράφουν υποχρεωτικά τις τιμές των προϊόντων και
των υπηρεσιών που παρέχουν και σε ευρώ. Αυτό ισχύει και για τις Δημόσιες
Επιχειρήσεις και τους Οργανισμούς. Εξαίρεση τριών μηνών να συμμορφωθούν με την
υποχρέωση αυτή παρέχεται στις μικρές επιχειρήσεις που απασχολούν μέχρι 10
εργαζόμενους. Οι επιχειρήσεις αυτές υποχρεούνται σε διπλή αναγραφή τιμών από
1.3.2001.


­ Οι τράπεζες, στις αποδείξεις που αφορούν στις συναλλαγές τους με το κοινό,
θα αναγράφουν τα ποσά και σε ευρώ. Ήδη οι τράπεζες προσάρμοσαν τα λογιστικά
τους συστήματα, με αποτέλεσμα πολλές από αυτές κατά τη διάρκεια του
Σαββατοκύριακου, στις αναλήψεις χρημάτων μέσω ΑΤΜς, εξέδιδαν αποδείξεις στις
οποίες το ποσό της συναλλαγής καθώς και το υπόλοιπο του λογαριασμού
αναγράφονταν σε ευρώ.


­ Οι τιμές όλων των μετοχών στο ταμπλό του Χρηματιστηρίου θα απεικονίζονται
μόνο σε ευρώ. Το Χρηματιστήριο θα είναι ο χώρος στον οποίο οι αλλαγές θα είναι
ίσως οι πιο δραστικές. Και αυτό γιατί εκτός από την αποκλειστική απεικόνιση
των τιμών των μετοχών στο κοινό νόμισμα, όλες οι συναλλαγές θα εκφράζονται σε
ευρώ. Στο κοινό νόμισμα θα υπολογίζεται η εκκαθάριση, οι φόροι, οι προμήθειες,
τα έξοδα των χρηματιστηριακών συναλλαγών και τα ενημερωτικά δελτία εισαγωγών
εταιρειών στο ΧΑΑ. Όμως οι πληρωμές θα εξακολουθήσουν να γίνονται σε δραχμές.


­ Τα λογιστήρια όλων των επιχειρήσεων στον δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα θα
αναγράφουν στα εκκαθαριστικά μισθοδοσίας των υπαλλήλων τους το ύψος του μισθού
τους και σε ευρώ. Τοι ίδιο και τα λογιστήρια των ασφαλιστικών ταμείων για τις
συντάξεις που χορηγούν. Αυτό σημαίνει ότι οι εργαζόμενοι και οι συνταξιούχοι
θα αποκτήσουν εικόνα για το ύψος του μισθού τους στο κοινό ευρωπαϊκό νόμισμα.


­ Οι επιχειρήσεις με βιβλία Γ' Κατηγορίας του ΚΒΣ εφόσον το επιθυμούν θα
μπορούν να υποβάλλουν τις φορολογικές τους δηλώσει σε ευρώ. Επίσης στα
εκκαθαριστικά της φορολογικής δήλωσης τα ποσά των φόρων θα αναγράφονται και σε
ευρώ. Όμως όλες οι πληρωμές φόρων (και οι επιστροφές) θα γίνονται και φέτος σε
δραχμές.


­ Καταργείται η καθημερινή συνεδρίαση στην Τράπεζα της Ελλάδος για τον
προσδιορισμό της τιμής Fixing της δραχμής σε σχέση με τα άλλα ξένα νομίσματα.
Η σχέση της δραχμής με τα ξένα νομίσματα θα προσδιορίζεται πλέον διά μέσου της
σχέσης του ευρώ με αυτά, αφού η ισοτιμία της δραχμής με το κοινό νόμισμα θα
είναι σταθερή και αμετάκλητη στις 340,750 δρχ. Έτσι η ισοτιμία της δραχμής σε
σχέση με το δολάριο θα προσδιορίζεται μέσα από τη σχέση τού ευρώ με το
δολάριο.


­ Το δημόσιο χρέος θα εκφράζεται σε ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι και τα ομόλογα του
Ελληνικού Δημοσίου θα εκφράζονται σε τιμές ευρώ.


Καταργείται ο ΕΦΤΕΚαταργείται ο Ειδικός Φόρος Τραπεζικών Εργασιών. Από σήμερα (ουσιαστικά από
αύριο) τα δάνεια δεν θα επιβαρύνονται από τον ΕΦΤΕ, ο οποίος αντιστοιχεί σε 3%
επί των τόκων, με αποτέλεσμα να υπάρξει αντίστοιχο όφελος για τους
δανειολήπτες. Σημειώνεται ότι το μέτρο αυτό περιλαμβάνεται στον νέο φορολογικό
νόμο που ψηφίσθηκε στη Βουλή.


Ξεκίνησε η περίοδος εξοικείωσης με το νέο νόμισμαΑν και στην αγορά δεν κυκλοφορούν ακόμη κέρματα και χαρτονομίσματα σε ευρώ για
τις συναλλαγές, οι τιμοκατάλογοι στα καταναλωτικά αγαθά και τις υπηρεσίες θα
εκφράζονται και στα δύο νομίσματα, δηλαδή σε ευρώ και δραχμές. Όταν λοιπόν
βρεθείτε στο σούπερ μάρκετ για τα καθιερωμένα εβδομαδιαία ψώνια σας θα
διαπιστώσετε ότι εφαρμόζεται πλέον διπλή αναγραφή των τιμών των προϊόντων που
περιλαμβάνεται στη λίστα σας και υπάρχουν στα ράφια. Έτσι, αν για ένα κιλό
ψωμί πληρώνατε 350 δραχμές μέχρι 31/12/2000 θα πρέπει να συνηθίσετε στην ιδέα
ότι από τον επόμενο χρόνο ο καταστηματάρχης θα σας ζητεί 1,03 ευρώ, ενώ αν
κοιτάξετε το ράφι με τις σοκολάτες θα δείτε ότι η σοκολάτα που προτιμάτε
κοστίζει 315 δραχμές ή 0,92 ευρώ.


Βρισκόμαστε δηλαδή στην περίοδο της υποχρεωτικής διπλής αναγραφής των τιμών
των προϊόντων και των υπηρεσιών. Για να διευκολυνθούν οι καταναλωτές ως σημεία
αναγραφής των διπλών τιμών έχουν ορισθεί οι πινακίδες στα ράφια των
καταστημάτων, οι ετικέτες των προϊόντων, οι ηλεκτρονικές ετικέτες, οι
κατάλογοι των προϊόντων, οι λίστες τιμών, τα τιμολόγια, οι προσφορές, οι
αφίσες και τα πόστερ μέσα στα καταστήματα. Επίσης, μη σας φανεί παράξενο αν,
ανοίγοντας την τηλεόραση ή το ραδιόφωνο, ακούσετε κάποιο διαφημιστικό μήνυμα
στο οποίο θα αναφέρεται η τιμή ενός προϊόντος και σε δραχμές και σε ευρώ.
Επίσης, υποχρέωση διπλής αναγραφής της τιμής υπάρχει και για τα εισιτήρια των
μέσων μεταφοράς, των κινηματογράφων και των θεάτρων, αλλά και για τους
λογαριασμούς της ΔΕΗ, του ΟΤΕ και του κινητού σας τηλεφώνου. Ήδη, ορισμένοι
Οργανισμοί και επιχειρήσεις έχουν ξεκινήσει να αναγράφουν και στα δύο
νομίσματα τα ποσά στους λογαριασμούς που εκδίδουν.


Η μετατροπή σε ευρώ


Επίσης, οι καταναλωτές θα πρέπει να γνωρίζουν ότι οι μετατροπές σε ευρώ των
τιμών προϊόντων, εμπορευμάτων, υπηρεσιών, αλλά και των μισθών γίνονται
απαραίτητα με τις σταθερές τιμές μετατροπής μεταξύ του εθνικού νομίσματος και
του ευρώ, χωρίς επιβαρύνσεις, αλλοιώσεις ή παραλείψεις δεκαδικών.


Οι στρογγυλοποιήσεις των ποσών που προκύπτουν από τις μετατροπές των τιμών,
από εθνικά νομίσματα σε ευρώ και αντίστροφα, υπόκεινται σε συγκεκριμένους
κανόνες προκειμένου να αποφευχθούν φαινόμενα κερδοσκοπίας τα οποία θα
δημιουργούσαν ανατιμητικές πιέσεις στην οικονομία γενικότερα.


Όσο για τη διπλή αναγραφή των τιμών κατά το μεταβατικό στάδιο, στοχεύει στο να
εξοικειωθεί το καταναλωτικό κοινό με τις νέες αξίες και για να αποφευχθούν
φαινόμενα κερδοσκοπίας κατά τη μετατροπή από δραχμές σε ευρώ. Η διπλή αναγραφή
υπόκειται σε ορισμένους κανόνες, δηλαδή θα πρέπει να μην είναι διφορούμενη, να
είναι ευανάγνωστη και να ακολουθούνται πιστά οι κανόνες μετατροπής και
στρογγυλοποίησης, ώστε τα ποσά που θα προκύπτουν μετά τη μετατροπή σε ευρώ να
εκφράζουν την πραγματική αξία των προϊόντων ή υπηρεσιών.

Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από