ΕΛΛΑΤΕΞ ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ ΙΝΕΣ: Με την από 4/12/2000 απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών, εγκρίθηκε το ενημερωτικό δελτίο
της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας Ελλατέξ κατά το ποσόν των
1.408.179.215 δραχμών, λόγω της συγχωνεύσεως, με απορρόφηση, από την Ελλατέξ
Α.Ε. - Συνθετικές Ίνες τής ανωνύμου εταιρείας Πολυετμά - Πολυεστερικά Νήματα.
Οι μέτοχοι της Πολυετμά - Πολυεστερικά Νήματα θα λάβουν 2.472.042 νέους άυλους
τίτλους και οι μέτοχοι της Ελλατέξ Α.Ε., που κατέχουν 3.842.663 μετοχές, θα
λάβουν συνολικά 7.685.326 νέους άυλους τίτλους, δηλαδή, με βάση τη σχέση
ανταλλαγής, κάθε μία παλαιά κοινή ανώνυμη μετοχή θα αντικατασταθεί από δύο
νέες κοινές ανώνυμες μετοχές.


Δικαιούχοι των νέων δωρεάν μετοχών είναι οι μέτοχοι της εταιρείας κατά τη λήξη
της συνεδρίασης του ΧΑΑ στις 14 Δεκεμβρίου 2000. Από τις 15 Δεκεμβρίου 2000 οι
μετοχές της εταιρείας θα διαπραγματεύονται στην Παράλληλη Αγορά του ΧΑΑ χωρίς
το δικαίωμα συμμετοχής στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου λόγω συγχωνεύσεως με
απορρόφηση της εταιρείας Πολυετμά. Ημερομηνία έναρξης της διαπραγμάτευσης των
νέων μετοχών στην Παράλληλη Αγορά του ΧΑΑ ορίζεται η 28η Δεκεμβρίου 2000, μετά
την πίστωσή τους στις μερίδες των δικαιούχων μετόχων. Όλες οι νέες μετοχές θα
δικαιούνται μέρισμα από τη χρήση του 2000.


MARFIN: Σε αύξηση κεφαλαίου κατά το ποσόν των 12,88 δισεκατομμυρίων
δραχμών αποφάσισε να προχωρήσει η Marfin Classic ΑΕΕΧ. Η αύξηση θα γίνει, όπως
αποφάσισαν οι μέτοχοι της εταιρείας κατά τη διάρκεια της γενικής τους
συνέλευσης, με την έκδοση μίας νέας μετοχής για κάθε δύο παλαιές, στην τιμή
των 1.000 δραχμών, με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων της. Η
περίοδος άσκησης των δικαιωμάτων θα ανακοινωθεί στο επόμενο διάστημα.


ΑΛΚΟ ΕΛΛΑΣ: Τη μετατροπή των μετοχών της από ανώνυμες σε ονομαστικές
και την εκ νέου αύξηση μετοχικού κεφαλαίου αποφάσισε η γενική συνέλευση της
Άλκο Ελλάς ΑΒΕΕ. Η αύξηση κεφαλαίου θα πραγματοποιηθεί ως εξής:


- Με κεφαλαιοποίηση αποθεματικού από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιον κατά
396.707.520 δρχ. με την έκδοση 2.479.422 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών σε
άυλη μορφή, ονομαστικής αξίας 160 δραχμών η καθεμία, που θα διανεμηθούν δωρεάν
στους μετόχους με αναλογία μία νέα μετοχή ανά 10 παλαιές.


- Κατά 1.322.358.400 δραχμές με καταβολή μετρητών, με την έκδοση 8.264.740
νέων κοινών ονομαστικών μετοχών σε άυλη μορφή, ονομαστικής αξίας 160 δραχμών η
καθεμία. Οι μετοχές θα διατεθούν με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών
μετόχων με αναλογία μία νέα μετοχή ανά τρεις παλαιές. Η τιμή διάθεσης ορίζεται
στις 500 δραχμές ανά μετοχή.


Τα συνολικά έσοδα θα ανέλθουν σε 4.132.370.000 δραχμές. Το αποθεματικό που θα
σχηματισθεί από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιον θα ανέλθει σε 2.810.011.600
δραχμές. Όπως ανακοινώθηκε, τα κεφάλαια που θα αντληθούν θα χρησιμοποιηθούν
για κεφάλαιο κίνησης και για αποπληρωμή δανείων της εταιρείας. Οι ημερομηνίες
άσκησης των δικαιωμάτων θα ανακοινωθούν στο επόμενο διάστημα.

Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από