Την απαλλαγή της Ολυμπιακής Αεροπορίας από τις οικονομικές «αμαρτίες» και
τα ελλείμματα που τη βαρύνουν, ώστε αυτή να γίνει πιο ελκυστική για τον
στρατηγικό επενδυτή και να υπάρξει ουσιαστικό ενδιαφέρον για την πώλησή της,
προβλέπει η πρόσκληση ενδιαφέροντος που θα δημοσιευτεί έως την ερχόμενη
Κυριακή στον ξένο Τύπο.

Το κείμενο που δημοσιεύεται εντός των ημερών για την πώληση της Ολυμπιακής
Αεροπορίας


Σύμφωνα με την πρόσκληση, η Ο.Α. προβλέπεται να «σπάσει» σε δύο εταιρείες. Στη
μία εταιρεία, που θα υπάρχει μόνο στα «χαρτιά» και θα παραμείνει στο Δημόσιο,
πρόκειται να μεταφερθούν όλα τα ελλείμματα και οι οικονομικές υποχρεώσεις προς
τρίτους που έχει σήμερα η Ο.Α. (το σύνολο του παθητικού της), καθώς και το
προσωπικό της που θα θεωρηθεί πλεονάζον.


Στην άλλη εταιρεία που θα δημιουργηθεί και θα είναι πλέον απαλλαγμένη από τα
ελλείμματα θα υπαχθούν τα περιουσιακά στοιχεία της Ο.Α. (αεροπλάνα, θυγατρικές
εταιρείες, εγκαταστάσεις, εξοπλισμός κ.λπ.) και το προσωπικό που θα κριθεί
απολύτως αναγκαίο για τη λειτουργία της υπό το νέο καθεστώς. Όπως
χαρακτηριστικά αναφέρεται στην πρόσκληση ενδιαφέροντος που έχει ετοιμάσει ο
σύμβουλος της κυβέρνησης ­ η Credit Suisse First Boston (CSFB) ­, «η μετάβαση
στο νέο καθεστώς θα γίνει μέσα από μια εκτεταμένη αναδιάρθρωση της Ο.Α., η
οποία θα συμπεριλαμβάνει την παρακράτηση από το Δημόσιο ορισμένων τμημάτων του
Ομίλου της Ο.Α. και ορισμένων υποχρεώσεων που σχετίζονται με αυτόν». Επίσης,
αναφέρεται ότι «αυτού του είδους η αναδιάρθρωση είναι απαραίτητη, προκειμένου
να εξασφαλιστεί ότι οι συσσωρευμένες οικονομικές απώλειες του Ομίλου της Ο.Α.
δεν θα επηρεάσουν αρνητικά την ικανότητα του νέου ομίλου που θα δημιουργηθεί
να λαμβάνει οικονομικές και εμπορικές αποφάσεις». Μετά το «σπάσιμο» της Ο.Α.
σε δύο εταιρείες, ο αγοραστής θα κατέχει την πλειοψηφία του νέου «καθαρού»
Ομίλου της Ο.Α. που θα δημιουργηθεί. Το μειοψηφικό πακέτο των μετοχών του νέου
Ομίλου θα παραμείνει στο Δημόσιο και τους εργαζομένους της εταιρείας. Ακόμα,
στο Δημόσιο θα παραμείνουν όλα τα δικαιώματα που έχει σήμερα η Ο.Α. για την
προσγείωση των αεροσκαφών της στα ξένα αεροδρόμια (slots).


Στην πρόσκληση ενδιαφέροντος περιγράφονται συνοπτικά ο Όμιλος της Ο.Α.
(αναφέρονται ονομαστικά οι θυγατρικές εταιρείες του) και οι υπηρεσίες που
σήμερα προσφέρει (αεροπορικές, χάντλιγκ, τεχνικής υποστήριξης αεροσκαφών
κ.λπ.).


Επίσης, όσον αφορά τους ελάχιστους μελλοντικούς στόχους που θέτει η κυβέρνηση,
στην πρόσκληση αναφέρεται ότι η Ο.Α. θα πρέπει να συνεχίσει να λειτουργεί
κυρίως ως αεροπορική εταιρεία και να χρησιμοποιεί ως κέντρο των δραστηριοτήτων
της το νέο διεθνές αεροδρόμιο της Αθήνας στα Σπάτα.


Ακόμα, αναφέρεται ότι η εταιρεία «θα λειτουργεί υπό τον τίτλο Ολυμπιακή
Αεροπορία, για όσο καιρό είναι οικονομικώς πρόσφορο να γίνεται αυτό».


Η διαδικασία ιδιωτικοποίησης


Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στον διαγωνισμό για την αγορά
πλειοψηφικού πακέτου μετοχών της Ο.Α. καλούνται να υποβάλουν σχετική δήλωση
ενδιαφέροντος στα γραφεία της CSFB στο Λονδίνο. Οι δηλώσεις θα αξιολογηθούν
αμέσως μόλις παραληφθούν από τη CSFB και οι ενδιαφερόμενοι θα ενημερωθούν
εγγράφως για το αν συμπεριελήφθησαν ή όχι στον περιορισμένο κατάλογο (short
list).


Σε όλους τους μετέχοντες στη short list θα σταλεί μια Συμφωνία
Εμπιστευτικότητας, την οποία θα κληθούν να υπογράψουν προκειμένου να τους
δοθεί στη συνέχεια το Μνημόνιο Πληροφοριών, όπου θα περιγράφονται με κάθε
λεπτομέρεια όλες οι επιχειρήσεις - δραστηριότητες του Ομίλου της Ο.Α. Το
Μνημόνιο Πληροφοριών θα είναι διαθέσιμο από τις 20 Δεκεμβρίου 2000.


Οι ενδιαφερόμενοι που θα περιληφθούν στη short list θα μπορούν να υποβάλουν
στη CSFB μη δεσμευτικές προτάσεις το αργότερο έως τις 17.00 (ώρα Λονδίνου) της
31ης Ιανουαρίου 2001.


Οι λεπτομέρειες για τις μη δεσμευτικές προσφορές, καθώς και άλλες πληροφορίες
για τη διαδικασία υποβολής των προσφορών, θα γνωστοποιηθούν στους
ενδιαφερομένους μόλις υπογράψουν τη Συμφωνία Εμπιστευτικότητας.


Έπειτα από την αξιολόγηση των μη δεσμευτικών προτάσεων, σε περιορισμένο αριθμό
«επιλεγμένων ενδιαφερομένων» θα δοθεί το δικαίωμα να έχουν πρόσβαση σε μία
βάση δεδομένων της CSFB. Οι ίδιοι θα κληθούν να υποβάλουν δεσμευτικές
προτάσεις βάσει προσχεδίων και νομικών εγγράφων, τα οποία θα διαπραγματευθούν
με κάθε ενδιαφερόμενο μέρος χωριστά.


Οι αιτήσεις της εκδήλωσης ενδιαφέροντος


Στις αρχικές αιτήσεις ενδιαφέροντος θα πρέπει να περιλαμβάνονται τα σχέδια των
ενδιαφερομένων για την Ο.Α. Η επιλογή των υποψηφίων για το επόμενο στάδιο θα
γίνει βάσει των σχεδίων αυτών.


Οι ενδιαφερόμενοι ­ μεταξύ άλλων ­ οφείλουν να δώσουν τα πλήρη στοιχεία τους
(όνομα εταιρείας, διεύθυνση, τηλέφωνο, αριθμός φαξ ή ηλεκτρονική διεύθυνση της
ιστοσελίδας στο Ίντερνετ, λεπτομέρειες για τους νυν διευθυντές της εταιρείας,
τους μετόχους της κ.λπ.).


Ακόμα, καλούνται να καταθέσουν αντίγραφα των πιο πρόσφατων ισολογισμών τους
και λεπτομέρειες για τους συνεταίρους τους (για τη θέση τους στον όμιλο
εταιρειών στον οποίο ενδεχομένως μετέχουν).


Με τη δήλωση ενδιαφέροντος πρέπει να περιγραφούν η στρατηγική του
ενδιαφερομένου για την επένδυση και την αναδιάρθρωση του Ομίλου της Ο.Α.,
καθώς και τα αναπτυξιακά σχέδιά του.


Οι υποψήφιοι καλούνται να επιβεβαιώσουν τη φερεγγυότητά τους και την ικανότητά
τους να χρηματοδοτήσουν την απόκτηση πλειοψηφικού μεριδίου του αναδιαρθρωμένου
Ομίλου της Ο.Α.


Θα πρέπει ακόμα να δώσουν λεπτομέρειες για την πείρα, τις ικανότητες και τους
πόρους που διαθέτουν στον αεροπορικό τομέα, καθώς και για τις σχέσεις τους με
άλλες εταιρείες που ασχολούνται αυτή τη στιγμή με το αεροπορικό μάνατζμεντ ή
την παροχή αεροπορικών υπηρεσιών.

Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από