Το υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας ανακοίνωσε χθες τα ονόματα των επιτυχόντων
(καθώς και αυτά των επιλαχόντων) του πρόσφατου διαγωνισμού για την κατάταξη
στο Λιμενικό Σώμα δοκίμων υπαξιωματικών.


Οι επιτυχόντες θα πρέπει να παρουσιασθούν στη Σχολή Λιμενοφυλάκων
(Χατζηκυριάκειο Πειραιά) την προσεχή Δευτέρα 23 Οκτωβρίου και ώρα 08.30,
προσκομίζοντας απαραιτήτως τα ακόλουθα δικαιολογητικά: α) απολυτήριο Λυκείου
(πρωτότυπο ή επικυρωμένο φωτοαντίγραφο), β) αντίγραφο ποινικού μητρώου τύπου
Α', τρίμηνης ισχύος, γ) πιστοποιητικό Εισαγγελίας για τον τόπο κατοικίας τους,
δ) υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/86 στην οποία να δηλώνεται ότι δεν έχουν
παραπεμφθεί σε δίκη για τα προβλεπόμενα στην περίπτωση ΣΤ' της παρ. 2 της
προκήρυξης αδικήματα από άλλη εκτός του τόπου κατοικίας τους εισαγγελική αρχή
της χώρας.


Τα ονόματα (οι επιλαχόντες θα ειδοποιηθούν για κατάταξη σε περίπτωση που δεν
εκδηλώσουν ενδιαφέρον επιτυχόντες) είναι τα εξής:


Επιτυχόντες


Γενική κατηγορία (Άνδρες): Μπόμπορης Νικόλαος Θ., Μαρνέλης Χρήστος Π., Λιάκος
Κυριάκος Κ., Παπαϊωάννου Νικόλαος Δ.


Γενική κατηγορία (Γυναίκες): Θεοδοσοπούλου Ελευθερία Ι., Ζαχαριουδάκη Ειρήνη
Π., Καρακάση Κωνσταντίνα Ιω., Πατσέλη Σοφία Π., Λιβανού Χρυσάνθη Ν., Κατσούλα
Μαλαματένια Αθ., Ανδρώτη Αμαλία Ευ., Γιαγκίδου Ροδιανή Εμμ., Νόνα Ευθυμία Κ.,
Πασχάλη Μαρία Σπ., Γαλανοπούλου Ευαγγελία Π.


Καταδ. Αλεξ. Πεζον. (Άνδρες): Σαρακατσιάνος Δημήτριος Ν., Μπαρουτές Βασίλειος
Χ., Μπίχας Βασίλειος Ν., Καλιτσουνάκης Πέτρος Γ., Ζαφειρόπουλος Δημήτριος Γ.,
Σαμπάνης Γεώργιος Στ., Φυτάς Ιωάννης Γ., Γιαννίκος Ιωάννης Ευ., Γεροντίνης
Θεμιστοκλής Δ., Παναγιώτου Γεώργιος Ν., Γεωργακόπουλος Κωνσταντίνος Π.,
Βεριγάκης Μιχαήλ Κ., Τσόλης Ευστράτιος Γ., Ντούλιας Ιωάννης Δ., Τσερκέζης
Νικόλαος Β., Κοντοβάς Παναγιώτης Στ., Τσαούσης Πέτρος Ιω., Δήμου Γεώργιος
Θωμ., Αδαμόπουλος Μάριος Παν., Δημητράκης Δημήτριος Κ.


Μουσικοί (Άνδρες): Αργυρόπουλος Αντώνιος Αστ., Νικολούζος Χριστόφορος Σπ.,
Ήλης Ιωάννης Κυρ., Νίνος Δημήτριος Μ.


Ναυτικοί Μηχανικοί (ΔΛΕΝ): Μπίκος Νεκτάριος Αλ., Γκούβας Νικόλαος Γ.,
Μαρινόπουλος Παναγιώτης Μ.


Ναυτικοί Μηχανικοί: Μαραθάκης Κωνσταντίνος Φ., Γιόμελος Ανδρέας Δ., Λούππης
Γεώργιος Πανορ., Ναξάκης Εμμανουήλ Δ., Παπαδάκης Χρήστος Εμμ., Κυριαζής
Κωνσταντίνος Γ., Κοτρωνάκης Σπυρίδων Γ., Μπότης Σπυρίδων Παν., Τζώρτζης
Δημήτριος Αντ., Χατζηαθανασίου Αλέξανδρος Αθ., Πανσέληνας Γρηγόριος Ευ.,
Παπακωνσταντόπουλος Γεώργιος Β., Καλλιπέτης Μιχαήλ Κ., Ρωμυλιώτης Γεώργιος
Αρ., Δρίβας Δημήτριος Κοσμ., Καλαμάκης Ευάγγελος Διον., Σεμάσης Σωτήριος Α.,
Ταλιάνης Κωνσταντίνος Ευ., Παραθυράς Θεόδωρος Κ., Αθουσάκης Αντώνιος Ζαχ.,
Παππάς Δημήτριος Κ., Μολυβιάτης Βασίλειος Π., Δαφέρμος Μενέλαος Γ., Ποιμενίδης
Γεώργιος Ν., Λιόλιος Ιωάννης Μ., Κουκουλανάκης Ελισσαίος Ευτ., Στράβας
Ευάγγελος Δ., Θεριουδάκης Αδαμάντιος Φ., Μαστοράκης Κων/νος Γ., Ελιώτης
Αλέξανδρος Ν., Καρνιαδάκης Εμμανουήλ Ιω., Κώστογλου Κωνσταντίνος Στ.,
Μπεκατώρος Ιωάννης Παν., Νικολαΐδης Αλέξανδρος Σάβ., Σπύρτου Χρήστος Δημ.,
Καλομοιράκης Ιωάννης Ν., Κουκουράκης Εμμανουήλ Μ.


Ναυτικοί Μηχανικοί (ΤΕΛ): Κανάς Αλέξανδρος Χριστοδ.


Ναυτικοί Πλοίαρχοι: Μπουγιουκλάκης Μάρκος Ευ., Κοτίδης Γεώργιος Ιω., Σμυρλής
Άγγελος Φ., Καψάσκης Παρασκευάς Γ., Κλειδάς Κωνσταντίνος Δ., Μαριετάκης
Γεώργιος Εμμ., Κούκας Γεώργιος Δ., Οικονόμου Παναγιώτης Γ., Τσαχπαζής
Δημήτριος Παν., Μπουρνελάκης Εμμανουήλ Π.-Μ., Ζουριδάκης Μιλτιάδης Εμμ.,
Τριαντάφυλλος Ιωάννης Διαμ., Πατρίκης Δημήτριος Ν., Χαριτάκης Ιωάννης Ν.,
Μπήτρος Ανδρέας Δ., Τσαχουρίδης Μάριος Άρ., Ζήσης Δημήτριος Αρχ., Καπελλας
Δημήτριος Εμμ., Μαρτάκης Νικόλαος Κυρ., Αναστιόγλου Νικόλαος Γ., Γυπαράκης
Νικόλαος Εμμ., Ντίνας Ευθύμιος Κ., Ιωάννου Εμμανουήλ Γ., Βουνιόζος Νικόλαος
Ευ., Βερβέρης Παναγιώτης Δ., Βιδάλης Οδυσσέας Γ., Παλαιστής Αναστάσιος Δ.,
Ζαχαριουδάκης Χρυσοβαλάντης Ιω., Κωνσταντόπουλος Νικόλαος Κ., Μπασάκης Σταύρος
Κ., Μπενετάτος Ευάγγελος Σπ., Καλαμπόκας Κωνσταντίνος Ν., Τσαγκαράκης Γεώργιος
Αντ., Σαμαράκης Εμμανουήλ Ιω., Φραγκίσκος Νικόλαος Νέστ., Τσιμόπουλος Σπυρίδων
Συμ., Γρέκος Δημήτριος Χαρ., Θελερίτης Παναγιώτης Κ., Καψύλης Κωνσταντίνος
Παν., Παπαχρήστος Ιωάννης Χρ., Τσάμης Χρήστος Ευστ., Γκόλιας Νικόλαος Ευστρ.,
Χυτήρης Σπυρίδων Κ., Καντιδάκης Χρήστος Παν., Κορωναίος Απόστολος Σπ., Τσούμας
Σπυρίδων Δημ.-Αυρ., Βράνης Παναγιώτης Δ., Κλούβας Θεολόγος Στ., Δώνος Μηνάς
Σωτ., Βουρλέτσης Σωτήριος Σπ., Χρίστου Χριστάκης Ν.


Πληροφορικής (Άνδρες): Μαυρομμάτης Γεώργιος Π., Περράκης Θεμιστοκλής Π.,
Γκαβανάς Αθανάσιος Β., Τσαγκαρέλλης Γεώργιος Θωμ.


Πληροφορικής (Γυναίκες): Δέλλα Μαρία Λ.


Υποβρ. Καταστροφέας (Άνδρες): Πετρόπουλος Σωτήριος Ν.-Αλ., Ναστόπουλος Ιωάννης
Αθ., Κοντογιαννίδης Κωνσταντίνος Γ., Στράτος Ελευθέριος Γ., Γιαννικόπουλος
Ανδρέας Κ., Μακρυγιάννης Αθανάσιος Κ.


Επιλαχόντες


Γενική κατηγορία (Άνδρες): Γαλάνης Βασίλειος Ξεν., Βαρσαμόπουλος Γεώργιος Αν.,
Λάμπρος Χρήστος Ιω.


Γενική κατηγορία (Γυναίκες): Κοντογιάννη Χαρίκλεια Ιω., Παππά Πανωραία Αχ.,
Κούτρα Παναγιώτα Απ., Κολοβού Αλεξάνδρα Ιω.


Καταδ. Αλεξ. Πεζον. (Άνδρες): Πολυμερόπουλος Αθανάσιος Κ., Δασκαλάκης Φιλήμων
Γ., Μάνθος Χρήστος Απ., Γυλάς Δημήτριος Γ., Ρούκης Κοσμάς Δ., Αναγνωστόπουλος
Γεώργιος Κ., Τσαγκαράκης Γεώργιος Μ., Κουφός Κυριάκος Παν., Καραγεώργος
Αθανάσιος Μιχ., Κουφάκος Παναγιώτης Γ., Μπουζάνης Δημήτριος Γ., Αλεφραγκής
Γεώργιος Κ., Δαδαλιάρας Ευγένιος Κ., Φουσέκης Χρήστος Σωτ., Μεσσάρης Αντώνιος
Ευ.-Γερ., Ψιλούτσικος Κωνσταντίνος Χρ.


Μουσικοί (Άνδρες): Κερασοβίτης Κωνσταντίνος Αλ.


Ναυτικοί Πλοίαρχοι (ΔΛΕΝ): Βακόνδιος Γεώργιος Λορ.


Ναυτικοί Πλοίαρχοι: Μαρδάς Γεώργιος Νικ., Μολλές Δημήτριος Γ., Μπεθάνης
Γεώργιος Θεοδ., Μαυρογιαννάκης Νικόλαος Γ., Βλάχος Γεώργιος Κ., Ζώτος
Κωνσταντίνος Διον., Μπάνος Κωνσταντίνος Βαρθ., Δάφνης Νικόλαος Σπ.,
Μεγαλοοικονόμου Απόστολος Κ., Χρυσαφίδης Παύλος Στ., Μπιτσάκης Προκόπιος Αντ.,
Μπούτος Ιωάννης Ν., Ανδρικόπουλος Σπυρίδων Γ.


Ναυτικοί Πλοίαρχοι (ΤΕΛ): Πονηρός Μιχαήλ Γ., Λαποκωνσταντάκης Νικόλαος Ευ.


Πληροφορικής (Γυναίκες): Βρεττού Καλλιρρόη Ν.


Υποβρ. Καταστροφέας (Άνδρες): Μπούχλας Άγγελος Παντ., Δημητρίου Αθανάσιος Λ.,
Ζουρούδης Νικήτας Παν., Μιχαλόπουλος Γεώργιος Παν., Ρίγγας Σπύρος Παν.

Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από