Λευκάδα

03 Ιουνίου 202111 Μαρτίου 202124 Σεπτεμβρίου 202026 Αυγούστου 202013 Ιουλίου 202001 Ιανουαρίου 202009 Νοεμβρίου 201913 Ιουλίου 201915 Μαΐου 201912 Μαΐου 201910 Μαΐου 201926 Φεβρουαρίου 201929 Σεπτεμβρίου 201805 Δεκεμβρίου 201603 Μαΐου 201621 Μαρτίου 201620 Μαρτίου 201624 Νοεμβρίου 201521 Νοεμβρίου 201520 Νοεμβρίου 201519 Νοεμβρίου 201518 Νοεμβρίου 201517 Νοεμβρίου 201506 Οκτωβρίου 201526 Αυγούστου 201518 Ιουνίου 201526 Σεπτεμβρίου 201417 Σεπτεμβρίου 201414 Αυγούστου 2014