Νέο καθεστώς απασχόλησης των συνταξιούχων που εργάζονται εισάγεται από τις
αρχές του νέου έτους. Το νέο καθεστώς διακρίνεται από τον ασφυκτικό περιορισμό
στην εργασία των συνταξιούχων, εκ των οποίων ­ όπως δείχνουν τα στατιστικά
στοιχεία ­ το 54% δεν ζει μόνο από τη σύνταξή του αλλά έχει και άλλα
εισοδήματα.


Το νέο πλαίσιο απασχόλησης των συνταξιούχων προβλέπεται από τον νόμο 2676/99.
Παρ' όλο που το σχετικό νομοσχέδιο ψηφίστηκε πριν από περίπου δύο χρόνια, οι
διατάξεις του για την απασχόληση των συνταξιούχων έχουν ισχύ από τις 5/1/2001
(δηλαδή δύο χρόνια μετά τη δημοσίευση του νόμου στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως). Σύμφωνα με το νέο καθεστώς απασχόλησης των συνταξιούχων γήρατος
ή θανάτου (ΙΚΑ, ΔΕΚΟ, Τραπεζών και άλλων Ταμείων αρμοδιότητας του υπουργείου
Εργασίας και Κοιν. Ασφαλίσεων):


* Για όσους δεν έχουν συμπληρώσει το 55ο έτος της ηλικίας τους αναστέλλεται η
καταβολή της σύνταξης.


* Μετά τη συμπλήρωση του 55ου έτους, το ποσό της σύνταξης ή του αθροίσματος
των συντάξεων σε περίπτωση συρροής, το οποίο υπερβαίνει τις 250.000 δρχ. τον
μήνα, καταβάλλεται μειωμένο κατά 70%. Το ποσό αυτό προσαυξάνεται κατά 20% για
κάθε τέκνο που είναι ανήλικο ή σπουδάζει σε ανώτερες ή ανώτατες σχολές και
μέχρι τη συμπλήρωση του 24ου έτους ή είναι ανίκανο για βιοποριστική εργασία.


* Αν ο συνταξιούχος αναπηρίας που αναλαμβάνει εργασία κερδίζει από αυτή ­
ανάλογα με τον βαθμό της αναπηρίας του ­ περισσότερα απ' όσα κερδίζει υγιής
απασχολούμενος, διακόπτεται η σύνταξη.


* Οι συνταξιούχοι λόγω γήρατος, αναπηρίας ή θανάτου υποχρεούνται, πριν
αναλάβουν εργασία που υπάγεται στην ασφάλιση φορέα κύριας ασφάλισης ή το
Δημόσιο, να δηλώσουν τούτο στον φορέα ή τους φορείς κύριας ασφάλισης από τους
οποίους συνταξιοδοτούνται. Παράλειψη της δήλωσης συνεπάγεται καταλογισμό εις
βάρος του συνταξιούχου τού ποσού των συντάξεων που έλαβε κατά το χρονικό
διάστημα της εργασίας του, με πρόστιμο.


Διευκρινίζεται ότι δεν θίγονται από τις νέες διατάξεις για την απασχόληση των
συνταξιούχων όσοι έχουν θεμελιώσει δικαίωμα συνταξιοδότησης μέχρι τις 5/1/1999
(ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου 2676). Έτσι για έναν ασφαλισμένο που θα
συνταξιοδοτηθεί σε ηλικία μικρότερη των 55 ετών δεν θα υπάρξει αναστολή της
σύνταξής του σε περίπτωση που απασχοληθεί οπουδήποτε, εφόσον το δικαίωμα
συνταξιοδότησης (τα απαραίτητα συντάξιμα έτη ή και το όριο ηλικίας) το έχει
θεμελιώσει πριν από τις 5/1/1999, ανεξάρτητα από τον χρόνο που θα βγει στη
σύνταξη. Επίσης ο ίδιος νόμος ορίζει ότι δεν έχουν εφαρμογή οι απαγορευτικές
διατάξεις του:


* Στον επιζώντα των συζύγων.


* Στους αυτοτελώς απασχολουμένους, οι οποίοι όμως δεν είναι υποχρεωμένοι να
καταβάλλουν τις προβλεπόμενες εισφορές προσαυξημένες κατά 40%.


* Στους συνταξιούχους του ΟΓΑ.


* Στους πολυτέκνους των οποίων το ένα τουλάχιστον τέκνο είναι ανήλικο ή
σπουδάζει σε ανώτερες ή ανώτατες σχολές και μέχρι τη συμπλήρωση του 24ου έτους
ή είναι ανίκανο για κάθε βιοποριστική εργασία.

Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από