Πακέτο δεκαοκτώ φορολογικών ελαφρύνσεων, ύψους 270 δισ. δρχ., το 2001 (400
δισ. δρχ. μέχρι το 2002), με αύξηση του αφορολόγητου ποσού, τιμαριθμοποίηση
της κλίμακας, μείωση του ανώτατου συντελεστή φορολογίας εισοδήματος και
κατάργηση του ΕΦΤΕ, που επιβάλλεται στα δάνεια, θα περιλαμβάνει το νέο
φορολογικό νομοσχέδιο στο οποίο θα προβλέπεται επίσης η κατάργηση 100 φόρων
υπέρ τρίτων και 400 πάγιων και αναλογικών τελών χαρτοσήμου.


Το φορολογικό νομοσχέδιο οριστικοποιήθηκε χθες στη συνάντηση του Πρωθυπουργού
κ. Κώστα Σημίτη με τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών κ. Γιάννο
Παπαντωνίου και τον υφυπουργό Οικονομικών κ. Απόστολο Φωτιάδη και αναμένεται
να κατατεθεί στη Βουλή το επόμενο δεκαπενθήμερο. Από τις διατάξεις του
νομοσχεδίου ωφελημένοι θα είναι όλοι οι φορολογούμενοι, λόγω της αύξησης του
αφορολόγητου ποσού και των άλλων φοροελαφρύνσεων. Η φοροελάφρυνση για τους
μισθωτούς και τους συνταξιούχους το 2001 μόνο με την εφαρμογή της νέας
κλίμακας με το νέο αφορολόγητο ποσό, που θα ανέλθει σε 2,4 εκατ. δρχ. (από 2,3
εκατ. δρχ. φέτος), θα κυμαίνεται από 5.000 δρχ. για εισοδήματα 2,5 εκατ. δρχ.
μέχρι 88.250 δρχ. για εισοδήματα των 10.000.000 δρχ.


Όφελος θα προκύψει, επίσης, για τους καταναλωτές και για τον τιμάριθμο από την
κατάργηση των 100 «κρυφών» φόρων υπέρ τρίτων και των 400 τελών χαρτοσήμου που
επιβάλλονται σε μια σειρά από συναλλαγές και υπηρεσίες. Οι απώλειες εσόδων
στον προϋπολογισμό από την κατάργησή τους υπολογίζονται σε 25 δισ. δρχ. Όπως
δήλωσε ο κ. Παπαντωνίου, πρόκειται για φόρους υπέρ τρίτων μεικτής απόδοσης,
καθώς και τέλη που επιβάλλονται στα διάφορα έγγραφα των οποίων η κατάργηση θα
απλουστεύσει τη ζωή του Έλληνα πολίτη στις συναλλαγές του με το Δημόσιο.


Αναμένεται αύξηση εσόδων λόγω περιορισμού της φοροδιαφυγήςΟ κ. Παπαντωνίου δήλωσε χθες ότι με το νέο φορολογικό νομοσχέδιο θα
υλοποιούνται όλες οι προεκλογικές δεσμεύσεις της κυβέρνησης για τις
φοροελαφρύνσεις, ενώ διαβεβαίωσε ότι ουδείς νέος φόρος θα περιλαμβάνεται, αφού
θα υπάρξει αύξηση των εσόδων λόγω του περιορισμού της φοροδιαφυγής. Ο υπουργός
σημείωσε ότι για πρώτη φορά στη χώρα μας «χτυπήσαμε αλύπητα τη φοροδιαφυγή»
και αναφέρθηκε στη σημαντική αύξηση (60%) των δηλώσεων και εσόδων από ΦΠΑ που
σημειώθηκε φέτος σε σχέση με πέρυσι, λόγω της λειτουργίας του συστήματος TAXIS
στις Εφορίες. Πάντως, όπως διευκρίνισε, από τα 270 δισ. δρχ. που θα κοστίσουν
οι φοροελαφρύνσεις το 2001, τα 105 δισ. δρχ. αφορούν τις απώλειες εσόδων που
θα υπάρξουν από τη φορολόγηση των φετινών εισοδημάτων με το αφορολόγητο των
2,3 εκατ. δρχ. που είναι αυξημένο συγκριτικά με πέρυσι. Παράλληλα, ο κ.
Παπαντωνίου έκανε σαφές ότι η κυβέρνηση θα προχωρήσει στη χορήγηση του ειδικού
επιδόματος στους χαμηλοσυνταξιούχους και τους χαμηλόμισθους για την ανακούφισή
τους από το πετρέλαιο θέρμανσης, εφ' όσον οι τιμές του πετρελαίου παραμείνουν
σε υψηλά επίπεδα. Το πετρέλαιο θέρμανσης θα εισαχθεί στην αγορά στις 15
Οκτωβρίου, ενώ, όπως είπε ο υπουργός, η απόφαση για τη χορήγηση του επιδόματος
θα ληφθεί στο τέλος Οκτωβρίου.


Ορισμένοι φόροι υπέρ τρίτων που προτείνεται να καταργηθούν* Εισφορά στα καταναλισκόμενα καπνικά προϊόντα.


* Εισφορά στα εξαγόμενα καπνά υπέρ του ΙΚΑ.


* Εισφορά για κάθε έκδοση άδειας κυκλοφορίας αυτοκινήτων υπέρ του Ταμείου
Συντάξεων Αυτοκινητιστών.


* Εισφορά υπέρ ΤΕΒΕ και ΤΑΕ που επιβάλλεται στα αναλογικά τέλη χαρτοσήμου.


* Εισφορά υπέρ Ταμείου Συντάξεως Νομικών επί των δικαστικών ενσήμων.


* Εισφορά προς το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου που επιβάλλεται επί των
εισιτηρίων κινηματογράφων.


* Εισφορά προς Ακαδημία Αθηνών που επιβάλλεται στα εισαγόμενα προϊόντα.


* Εισφορά υπέρ του ΟΛΠ από την επιβολή χρήσης δικαιώματος λιμένος.


* Τέλος υπέρ του ΟΛΠ που επιβάλλεται στα εισαγόμενα ή παραγόμενα στο εξωτερικό
πετρελαιοειδή προϊόντα.


* Εισφορά υπέρ του ΝΑΤ για κάθε άδεια κατοχής όπλου σε πλοιάρχους.


* Εισφορά των λιμενικών ταμείων που ισοδυναμεί με το 60% του ποσού των 10.000
δρχ. που επιβάλλεται ως τέλος χρήσης λιμένα επί των εισιτηρίων εξωτερικού.


* Έσοδα υπέρ των λιμενικών ταμείων από ανταποδοτικά τέλη πλοίων που κάνουν
τουρισμό.


* Έσοδα υπέρ των λιμενικών ταμείων από την επιβολή δικαιώματος χρήσης λιμένος
επί των εισαγόμενων πετρελαιοειδών.


* Έσοδα υπέρ λιμενικών ταμείων από τέλος που επιβάλλεται στα εισαγόμενα ή
παραγόμενα στο εξωτερικό πετρελαιοειδή.


* Έσοδα υπέρ του Λιμενικού Ταμείου Χαλκίδος από τον επιβαλλόμενο φόρο 4% στην
αξία των εισαγόμενων ειδών.


* Έσοδα υπέρ του Μουσείου Εμπορικής Ναυτιλίας που αντιστοιχούν στο 90% του 10%
των αντιτίμων των διατηρημένων εντύπων των πάσης φύσεως κατηγορίας πλοίων
(προτείνεται επανεξέταση).


* Έσοδα που αποδίδει ο ΟΛΠ στο Σωματείο Αρχαίας Τριήρους τα οποία προέρχονται
από τα δικαιώματα φορτοεκφόρτωσης.


* Τέλος υπέρ του Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης, το οποίο επιβάλλεται στα
εισαγόμενα ή παραγόμενα στο εξωτερικό πετρελαιοειδή.


* Φόρος υπέρ του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΟΦ) που αποτελεί το 0,1% του
ποσού που εισπράττουν τα έμμισθα υποθηκοφυλακεία για ποσά πάνω από 20.000 δρχ.
(προτείνεται επανεξέταση).


* Φόρος υπέρ του Κέντρου Αποκατάστασης Τυφλών που ισοδυναμεί με 100 δρχ. για
κάθε παράσταση δικηγόρου σε Ειρηνοδικείο, Πταισματοδικείο.


* Φόρος υπέρ του ΠΙΚΠΑ που αντιστοιχεί σε ποσοστό 20% του δικαστικού ενσήμου
«αγωγόσημο» (προτείνεται επανεξέταση).


* Τέλος υπέρ του Ειδικού Ταμείου Εφαρμογής Ρυθμιστικών και Πολεοδομικών
Σχεδίων (ΕΤΕΡΠΣ) που επιβάλλεται στις εκδιδόμενες άδειες οικοδομών.


* Εισφορά υπέρ του ΕΤΕΡΠΣ που αντιστοιχεί σε ποσοστό επί των προστίμων επί των
αυθαιρέτων.


* Ειδικό τέλος υπέρ του ΕΤΕΡΠΣ επί των οικοδομικών εργασιών σε περιπτώσεις
παρέκκλισης από τους ισχύοντες συντελεστές δόμησης.


* Εισφορές υπέρ του ΕΤΕΡΠΣ από πρόστιμα που επιβάλλονται στην ανέγερση κτιρίων
χωρίς χώρους στάθμευσης.

Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από