Δραστικές αλλαγές προωθεί η διοίκηση του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών όσον
αφορά τις εισαγωγές νέων εταιρειών στη Σοφοκλέους. Οι αλλαγές αυτές έχουν σαν
σκοπό να αντιμετωπιστεί ο συνωστισμός που επικρατεί από τις εταιρείες που
περιμένουν στην ουρά για να μπουν στο Χρηματιστήριο, οι οποίες υπολογίζεται
ότι είναι περισσότερες από 270.


Δώδεκα κατηγορίες


Σύμφωνα με τις προτάσεις του ΧΑΑ, οι εταιρείες χωρίζονται πλέον σε δώδεκα
βασικές κατηγορίες, με καινούργια αυτή του αναδόχου. Στην περίπτωση αυτή ο
ανάδοχος κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης για ένταξη στην κατηγορία έχει
ήδη καλύψει αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, για τουλάχιστον 2,5
δισ. δραχμές. Στη συνέχεια ο ανάδοχος θα μπορεί να διαθέτει τη δική του
συμμετοχή στο επενδυτικό κοινό. Για τις περιπτώσεις αυτές η εισαγωγή θα
γίνεται τρεις μήνες μετά την αίτηση. Οι υπόλοιπες εταιρείες είναι αυτές που
ανήκουν σε:


* Χρηματοπιστωτικό τομέα (τράπεζες, εταιρείες επενδύσεων, ασφαλιστικές
εταιρείες, εταιρείες χρηματοδοτικής μίσθωσης κ.λπ.)


* Εταιρείες νέας οικονομίας, όπως είναι οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται
στην πληροφορική τεχνολογία, τις τηλεπικοινωνίες, τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης,
το Διαδίκτυο, τη βιοτεχνολογία, την προηγμένη ιατρική τεχνολογία κ.λπ.


* Εταιρείες ποντοπόρου ναυτιλίας


* Εταιρείες του Δημοσίου που οδεύουν προς ιδιωτικοποίηση


* Εξαγωγικές και συναλλαγματοφόρες εταιρείες (εταιρείες που τουλάχιστον το 40%
του ετήσιου κύκλου εργασιών κατά τις τρεις τελευταίες οικονομικές χρήσεις που
προηγούνται της αίτησης εισαγωγής προέρχεται από συναλλαγματοφόρο
δραστηριότητα)


* Εταιρείες μεγάλης κεφαλαιοποίησης (όσες έχουν κεφαλαιοποίηση υπολογιζόμενη
με την τιμή εισαγωγής που υπερβαίνει την κεφαλαιοποίηση του μέσου όρου των
τριών μικρότερων εταιρειών του δείκτη FTSE-20)


* Εταιρείες της ΝΕΧΑ


* Εταιρείες με κύρια παραγωγική δραστηριότητα στη γεωγραφική περιοχή που
προσδιορίζεται στη ζώνη Δ' του αναπτυξιακού νόμου


* Λοιπές εταιρείες Κύριας Αγοράς


* Λοιπές εταιρείες Παράλληλης Αγοράς


* Εταιρείες οι οποίες έχουν ήδη την απαιτούμενη διασπορά ή ζητούν μετάταξη σε
άλλη αγορά ή ζητούν έγκριση ενημερωτικού δελτίου για την έκδοση ομολογιακού
δανείου


Ορισμός τιμής


Στόχος της διοίκησης του Χρηματιστηρίου είναι να καθιερωθεί ο θεσμός του
ορισμού της τιμής διάθεσης των μετοχών από την αγορά και όχι από τον ανάδοχο
(book building). Με τον τρόπο αυτό οι αρχές εκτιμούν ότι θα υπάρξει μεγαλύτερη
διαφάνεια και θα εμποδιστούν μετοχές με υπερβολικά υψηλό Ρ/Ε να μπαίνουν στη
Σοφοκλέους, ενώ θα επιταχυνθεί η διαδικασία εξέτασης των σχετικών φακέλων.


Εξάλλου, το ΧΑΑ εισηγείται την αλλαγή των όρων εισαγωγής στην Παράλληλη Αγορά,
την κατάργηση στα όρια διακύμανσης των δικαιωμάτων και τη συμπλήρωση του
ενημερωτικού δελτίου με περισσότερα στοιχεία.


Η Παράλληλη Αγορά


Όσον αφορά την Παράλληλη Αγορά, προωθείται τροποποίηση του τρόπου καθορισμού
της απαιτούμενης διασποράς. Το ποσοστό της διασποράς στο ευρύ κοινό πρέπει να
ανέρχεται σε 20% τουλάχιστον του συνόλου των μετοχών και οι μετοχές της
εταιρείας να είναι κατανεμημένες σε 1.000 πρόσωπα από τα οποία κανένα δεν
πρέπει να έχει πάνω από 2% του συνόλου των μετοχών. Εξάλλου, πρέπει να
αυξάνεται το μετοχικό κεφάλαιο τουλάχιστον κατά 80% σύμφωνα με τα πρότυπα της
ΝΕΧΑ.


Οι βασικοί μέτοχοι


Στα πλαίσια, εξάλλου, της προσπάθειας για την πιο αποτελεσματική προστασία του
επενδυτικού κοινού αποφασίστηκε να τίθεται ως βασική προϋπόθεση για την
έγκριση κάθε ενημερωτικού δελτίου η δέσμευση των βασικών μετόχων να
διατηρήσουν το ποσοστό τους στην εταιρεία για διάστημα έξι μηνών από την
εισαγωγή των μετοχών της στο Χρηματιστήριο.


Τα δικαιώματα


Το διοικητικό συμβούλιο του ΧΑΑ αποφάσισε την ελεύθερη διαπραγμάτευση των
δικαιωμάτων προτίμησης χωρίς όρια ημερήσιας διακύμανσης από τις 2 Οκτωβρίου
του 2000. Με τον τρόπο αυτό θα αποσυνδεθεί η τιμή του δικαιώματος από την τιμή
της μετοχής και θα αμβλυνθούν οι μεγάλες διαφορές που παρατηρούνται μεταξύ των
δύο τιμών.


Στο μεταξύ, ο πρόεδρος του ΧΑΑ κ. Παναγιώτης Αλεξάκης αύριο αναχωρεί για την
Αυστραλία, όπου μαζί με τον διεθνή επενδυτικό οίκο UBS Warburg Dillon Read θα
παρουσιάσει τις εισηγμένες εταιρείες σε θεσμικούς επενδυτές.

Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από