Σημαντικές αλλαγές στις υπηρεσίες και στα προϊόντα που προσφέρουν οι εταιρείες
διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων (ΑΕΔΑΚ) έχει δρομολογήσει η επικείμενη είσοδος
της Ελλάδας στο τρίτο στάδιο της ΟΝΕ, τον Ιανουάριο του 2001. Σε αυτό το
πλαίσιο, οι εταιρείες του κλάδου προσαρμόζουν το λογισμικό τους σε συνθήκες
κυκλοφορίας του ενιαίου ευρωπαϊκού νομίσματος, αναδιαρθρώνουν τα χαρτοφυλάκια
των επενδυτικών τους προϊόντων, δημιουργούν νέα αμοιβαία κεφάλαια και
προγραμματίζουν να προσφέρουν σύντομα τις υπηρεσίες τους μέσω Διαδικτύου.
Υποδεχόμενες το ευρώ, οι ΑΕΔΑΚ έχουν ξεκινήσει τη συστηματική ενημέρωση και
μετεκπαίδευση των στελεχών τους, με σκοπό την εξοικείωση των τελευταίων με το
ισχύον πλαίσιο λειτουργίας των ευρωπαϊκών κεφαλαιαγορών, τους κανόνες
εποπτείας τους κ.ά. Άλλωστε, η συμμετοχή της Ελλάδας στο ευρωπαϊκό νόμισμα
επιβάλλει τη συνεχή ενημέρωση των στελεχών των ΑΕΔΑΚ σε ευρωπαϊκά
δημοσιονομικά και επιχειρηματικά ζητήματα.


Παράλληλα, απαραίτητη προϋπόθεση για να αντιμετωπίσουν αλλά και να
εκμεταλλευτούν τις επιπτώσεις που θα έχει στο χαρτοφυλάκιό τους η ένταξη στην
ΟΝΕ είναι για τις ΑΕΔΑΚ, όπως ισχύει και για τις μητρικές τους τράπεζες, να
αποκτήσουν το κρίσιμο μέγεθος που θα τους επιτρέψει να ανταποκριθούν στον
ευρωπαϊκό ανταγωνισμό.


Σε αυτό το πλαίσιο, οι τραπεζικές συγχωνεύσεις (π.χ. Alpha Πίστεως - Ιονική,
EFG Eurobank - Αθηνών - Εργασίας, όμιλος Πειραιώς) οδηγούν σε συγχωνεύσεις των
αντίστοιχων ΑΕΔΑΚ τους και, κατά συνέπεια, σε αναδιάρθρωση των χαρτοφυλακίων
αμοιβαίων κεφαλαίων τους. Ταυτόχρονα, ανοίγεται πεδίον δόξης λαμπρόν για νέες
συνεργασίες με ξένες τράπεζες και επενδυτικούς οργανισμούς σε επίπεδο
συμβούλων και διαχείρισης χαρτοφυλακίων. Σε κάθε περίπτωση, ο ανταγωνισμός των
εγχώριων ΑΕΔΑΚ με αντίστοιχες ευρωπαϊκές εταιρείες οδηγεί τις πρώτες σε
επέκταση παροχής των υπηρεσιών τους και μέσω Διαδικτύου. Ενέργεια στην οποία
συμμετέχουν και οι εξειδικευμένες εταιρείες λογισμικού στον κλάδο. Ταυτόχρονα,
νέες συνθήκες ανταγωνισμού δημιουργεί στην ευρωπαϊκή αγορά αμοιβαίων κεφαλαίων
οδηγία που προετοιμάζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θα επιτρέψει την ελεύθερη
εγκατάσταση υποκαταστημάτων ΑΕΔΑΚ αλλά και απευθείας πώληση άνευ αντιπροσώπου
επενδυτικών προϊόντων σε ολόκληρο τον ευρωπαϊκό οικονομικό χώρο με μία απλή
γνωστοποίηση.


Τη δυνατότητα αυτή θα δώσει στις ΑΕΔΑΚ ένας νέος θεσμός ­ το «ευρωπαϊκό
διαβατήριο». Ο νέος αυτός θεσμός θα δώσει τη δυνατότητα στις ΑΕΔΑΚ να
εγκαθίστανται και να πωλούν τα επενδυτικά τους προϊόντα σε όλες τις χώρες της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όπως παραδέχονται στην «Οικονομία» στελέχη των ΑΕΔΑΚ, οι
εξελίξεις που συνεπάγεται ο νέος αυτός θεσμός θα εντείνουν τον ανταγωνισμό σε
πανευρωπαϊκό επίπεδο στον κλάδο των αμοιβαίων κεφαλαίων και αναμένεται να
προκαλέσει τη δημιουργία ακόμη περισσότερων ελληνικών επενδυτικών προϊόντων
για τις κεφαλαιαγορές της Δυτικής Ευρώπης.

Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από