Erdogan

12 Μαρτίου 202005 Μαρτίου 202004 Μαρτίου 202001 Μαρτίου 202020 Φεβρουαρίου 202005 Φεβρουαρίου 202021 Ιανουαρίου 202019 Δεκεμβρίου 201907 Δεκεμβρίου 201901 Νοεμβρίου 201921 Ιουνίου 2019