Σικάγο

18 Ιανουαρίου 202101 Μαΐου 202006 Οκτωβρίου 201921 Σεπτεμβρίου 201918 Φεβρουαρίου 201931 Ιανουαρίου 201921 Ιανουαρίου 201920 Νοεμβρίου 201806 Αυγούστου 201827 Ιανουαρίου 201816 Οκτωβρίου 201718 Ιουλίου 201702 Απριλίου 201716 Φεβρουαρίου 201725 Ιανουαρίου 201708 Οκτωβρίου 201628 Δεκεμβρίου 201526 Νοεμβρίου 201525 Νοεμβρίου 201529 Μαΐου 201507 Μαΐου 201508 Απριλίου 201519 Φεβρουαρίου 201503 Νοεμβρίου 201420 Αυγούστου 201427 Ιουλίου 201424 Μαρτίου 201409 Ιανουαρίου 201420 Σεπτεμβρίου 2013