παραβάσεις

25 Νοεμβρίου 202012 Νοεμβρίου 202010 Νοεμβρίου 202027 Οκτωβρίου 202025 Σεπτεμβρίου 202003 Αυγούστου 202015 Ιουλίου 202018 Ιουνίου 202017 Φεβρουαρίου 202011 Σεπτεμβρίου 201909 Σεπτεμβρίου 201911 Δεκεμβρίου 201817 Οκτωβρίου 201828 Σεπτεμβρίου 201826 Σεπτεμβρίου 201812 Σεπτεμβρίου 201806 Σεπτεμβρίου 201821 Αυγούστου 201820 Αυγούστου 201819 Αυγούστου 201629 Ιουλίου 201518 Μαΐου 201515 Μαΐου 201529 Δεκεμβρίου 201422 Σεπτεμβρίου 201414 Σεπτεμβρίου 201411 Φεβρουαρίου 2013