Στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς παραχωρήθηκε για ακαδημαϊκούς λόγους το ολυμπιακό ακίνητο «Σπίτι της Αρσης Βαρών» το οποίο βρίσκεται στον Δήμο Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη. Με την ολοκλήρωση των έργων το γυμναστήριο θα μετατραπεί σε χώρους διδασκαλίας, εργαστηρίων και έρευνας και γενικότερα σε χώρους οι οποίοι θα εξυπηρετούν την ακαδημαϊκή κοινότητα. Για τη διαμόρφωση του κτιρίου έχουν ληφθεί υπόψη οι τοπικές συνθήκες της περιοχής, η μελλοντική χρήση του κτιρίου, η ασφάλεια και υγεία των χρηστών. Ο πρύτανης του Πανεπιστημίου Πειραιώς καθηγητής Αγγελος Κότιος δήλωσε σχετικά: «Είναι ένα μεγάλο βήμα για την ολοκληρωμένη αξιοποίηση του συγκροτήματος της Νίκαιας. Στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε ένα δεύτερο μεγάλο campus».