Τροπολογία με την οποία εξαιρούνται τα εμβόλια από τη μηνιαία φαρμακευτική δαπάνη κατέθεσε στη Βουλή ο υπουργός Υγείας Βασίλης Κικίλιας. Ειδικότερα, με το άρθρο 10 της τροπολογίας που ψηφίστηκε προβλέπεται: «Η εξαίρεση των εμβολίων από την εφαρμογή του μέτρου του claw back, για λόγους πρόληψης και προστασίας της δημόσιας υγείας. Συγκεκριμένα, ορίζεται ότι η δαπάνη των εμβολίων από 1/9/2020 δεν συνυπολογίζεται στη μηνιαία φαρμακευτική δαπάνη. Με κοινή υπουργική απόφαση των υπουργών Οικονομικών και Υγείας, καθορίζονται το ύψος της δαπάνης των εμβολίων, η διαδικασία, οι προϋποθέσεις και κάθε άλλη τεχνική λεπτομέρεια για την εξαίρεση της εν λόγω δαπάνης από τη φαρμακευτική δαπάνη των φορέων κοινωνικής ασφάλισης».