Τεράστια ζήτηση η οποία υπερκαλύπτει τα κεφάλαια του εγγυοδοτικού προγράμματος της Αναπτυξιακής Τράπεζας, ύψους 2 δισ. ευρώ, έχει εκδηλωθεί τις δύο πρώτες ημέρες υποβολής αιτήσεων των ενδιαφερόμενων επιχειρήσεων στο site του υπουργείου Ανάπτυξης. Τα κεφάλαια αυτά αναμένεται να ενεργοποιήσουν μόχλευση κεφαλαίων συνολικά 7 δισ. ευρώ από τις τράπεζες, τα οποία θα κατευθυνθούν ως κεφάλαια κίνησης σε όλη την γκάμα των επιχειρήσεων, μικρών, μεσαίων αλλά και μεγάλων.