Ηλεκτρονικά θα υποβάλλονται πλέον οι αιτήσεις εξέτασης και τα δικαιολογητικά για την άδεια άσκησης επαγγέλματος των διπλωματούχων μηχανικών στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ). Η νέα υπηρεσία του ΤΕΕ αφορά περισσότερους από 3.500 νέους μηχανικούς που δίνουν εξετάσεις και εγγράφονται κάθε χρόνο στο Επιμελητήριο.

«Με την ηλεκτρονική αίτηση για εξετάσεις άδειας άσκησης επαγγέλματος τα υποψήφια μέλη του ΤΕΕ εξυπηρετούνται άμεσα και εξ αποστάσεως, βελτιώνεται η λειτουργία των υπηρεσιών του ΤΕΕ και μειώνεται το κόστος για όλους» επισημαίνει, μεταξύ άλλων, ο πρόεδρος του ΤΕΕ Γιώργος Στασινός.

Σημειώνεται ότι το ΤΕΕ προκήρυξε ήδη εξετάσεις για τη «Χορήγηση Αδειας Ασκησης Επαγγέλματος στους Διπλωματούχους Μηχανικούς των Ανωτάτων Σχολών Εσωτερικού και των ισότιμων σχολών Εξωτερικού» για την περίοδο Ιουνίου - Ιουλίου 2020. Μάλιστα τις πρώτες ώρες ενεργοποίησης της νέας ηλεκτρονικής υπηρεσίας, πριν ακόμη την επίσημη ανακοίνωσή της, περισσότεροι από 100 νέοι μηχανικοί κατέθεσαν ήδη τη νέα ηλεκτρονική αίτηση, μέσα από την ιστοσελίδα του ΤΕΕ.