Σχέδιο πέντε αξόνων για την ενίσχυση των εγχώριων αερομεταφορών που έχουν πληγεί από την πανδημία, με περίπου 115 εκατ. ευρώ, παρουσίασε χθες η κυβέρνηση.

Μέσω του σχεδίου αυτού προβλέπεται να στηριχθούν 306 επιχειρήσεις και περίπου 11.000 απασχολούμενοι του κλάδου των αερομεταφορών, ο οποίος περιλαμβάνει αεροπορικές εταιρείες, εταιρείες επίγειας εξυπηρέτησης αεροσκαφών - handling και αεροδρόμια.

Το σχέδιο εκπόνησαν σε συνεννόηση με το Πρωθυπουργικό Γραφείο τα υπουργεία Οικονομικών, Εργασίας και Μεταφορών.

Στο συγκεκριμένο σχέδιο δεν γίνεται ιδιαίτερη αναφορά σε κάποιο ξεχωριστό εργαλείο ενίσχυσης της ρευστότητας των αεροπορικών επιχειρήσεων. «Ο κλάδος των αερομεταφορών θα έχει πρόσβαση, όπως όλοι οι υπόλοιποι κλάδοι της οικονομίας, στα εργαλεία ρευστότητας που έχουμε ανακοινώσει από την πρώτη στιγμή», αναφέρουν σε κοινή ανακοίνωσή τους τα τρία υπουργεία, επισημαίνοντας ότι «οι εταιρείες του κλάδου είχαν πολύ καλές επιδόσεις τα τελευταία χρόνια, χάρη στις υψηλές τουριστικές αφίξεις και εισπράξεις». Για τον λόγο αυτό, προσθέτουν, «δεν χρειάζονται υπέρογκα ποσά στήριξης, ούτε άμεσες κεφαλαιακές ενισχύσεις (capital injection), όπως έγινε σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες».

Τα πέντε βασικά σημεία του κυβερνητικού πλαισίου για τη στήριξη του κλάδου των αερομεταφορών προβλέπουν:

1. Επέκταση των οριζόντιων μέτρων στις μεταφορές για την περίοδο μετά τον Μάιο 2020. Τα οριζόντια μέτρα στήριξης εργαζομένων και επιχειρήσεων της πρώτης φάσης αντιμετώπισης της κρίσης συνεχίζονται και μετά τον Μάιο, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στον τομέα των μεταφορών, ο οποίος περιλαμβάνει, φυσικά, και τις επιχειρήσεις του ευρύτερου κλάδου των αεροπορικών μεταφορών. Πρόκειται για μέτρα, όπως:

* Η προσωρινή αναστολή των συμβάσεων εργασίας για τους εργαζομένους των επιχειρήσεων, συνοδευόμενη από ειδική έκτακτη αποζημίωση, μέχρι και τον Ιούλιο.

* Η έκπτωση 40% στα ενοίκια των επιχειρήσεων, μέχρι και τον Αύγουστο, και των εργαζομένων σε αυτές οι οποίοι βρίσκονται σε προσωρινή αναστολή της σύμβασης εργασίας μετά τον Μάιο.

Εκτιμάται ότι η αποζημίωση ειδικού σκοπού που θα λάβουν οι εργαζόμενοι του κλάδου των αερομεταφορών θα έχει κόστος περί τα 22 εκατ. ευρώ, λαμβάνοντας υπόψη και την κάλυψη ασφαλιστικών εισφορών τους από το κράτος.

2. Πρόγραμμα «Συν-Εργασία». Το πρόγραμμα αφορά την περίοδο από 15 Ιουνίου μέχρι και 31 Δεκεμβρίου 2020. Επιπλέον, προβλέπεται επιδότηση του συνόλου των ασφαλιστικών εισφορών (εργοδότη και εργαζομένου) για τον εργασιακό χρόνο που δεν απασχολούνται οι εργαζόμενοι. Το όφελος από αυτή την παρέμβαση εκτιμάται σε 50 εκατ. ευρώ έως τον Δεκέμβριο του 2020.

3. Ειδική φορολόγηση πτητικού προσωπικού. Αντί της φορολόγησης στην κλίμακα εισοδήματος, προβλέπεται ειδικός συντελεστής 15% για τον φόρο μισθωτών υπηρεσιών των πιλότων αεροσκαφών, των πληρωμάτων καμπίνας και των τεχνικών αεροσκαφών, όπως ισχύει για τη φορολόγηση των ναυτικών. Αυτό θα οδηγήσει σε μείωση του μισθολογικού κόστους των εταιρειών του κλάδου, με εξοικονόμηση 7,7 εκατ. ευρώ κατ' έτος. Σημειώνεται ότι αυτό αποτελεί μόνιμο μέτρο.

4. Αποζημίωση πτήσεων Απριλίου - Μαΐου με 20 ευρώ ανά προσφερόμενη θέση. Για πτήσεις εκμετάλλευσης όλων των τακτικών αεροπορικών γραμμών εσωτερικού, καθώς και γραμμών στις οποίες έχουν επιβληθεί υποχρεώσεις παροχής δημόσιας υπηρεσίας (άγονες γραμμές), καταβάλλεται κατ' εξαίρεση, για το δίμηνο Απριλίου - Μαΐου 2020, επιπλέον αντιστάθμισμα που ανέρχεται στο ποσό των 20 ευρώ ανά προσφερόμενη θέση, πλέον αναλογούντος ΦΠΑ. Το όφελος του κλάδου από την εν λόγω διάταξη εκτιμάται στα 6 εκατ. ευρώ.

5. Μείωση ΦΠΑ στις μεταφορές. Η μείωση του ΦΠΑ στις μεταφορές από το 24% στο 13%, για την περίοδο από 1 Ιουνίου έως 31 Οκτωβρίου 2020, θα έχει θετική επίπτωση και στις αερομεταφορές. Η απώλεια δημόσιων εσόδων από το μέτρο εκτιμάται στα 30 εκατ. ευρώ.

AEGEAN: Θετικά τα μέτρα, αλλά μικρά τα μεγέθη

Τα μέτρα για τον κλάδο είναι θετικά, αλλά τα μεγέθη είναι πολύ μικρά σε σχέση με άλλες χώρες της ΕΕ, ήταν η πρώτη αντίδραση της AEGEAN. «Αφορούν όλο τον κλάδο, εταιρείες αεροδρόμιων, επίγειας εξυπηρέτησης και φυσικά αεροπορικές, μικρές και μεγάλες, με τον ίδιο οριζόντιο τρόπο, χωρίς ειδικά πλεονεκτήματα για καμία», αναφέρει η εταιρεία σε σχετική ανακοίνωσή της και προσθέτει: «Ανεξάρτητα από τα μέτρα, η AEGEAN κάνοντας χρήση του Ταμείου Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων COVID-19, στο οποίο έχουν πρόσβαση όλες οι επιχειρήσεις, θα υποβάλει διακριτά αιτήματα δανεισμού προς τις 4 ελληνικές τράπεζες Alpha Bank, EUROBANK, Εθνική Τράπεζα και Τράπεζα Πειραιώς. Σύμφωνα με τις οριζόντιες προβλέψεις, η εγγύηση του κράτους ορίζεται στο 80% για δάνεια διάρκειας έως 5 ετών και ύψους έως του 25% του κύκλου εργασιών των επιχειρήσεων. Εμείς θα αιτηθούμε για συνολικό ποσό 150 εκ ευρώ, δηλαδή μόνο για το 11% του κύκλου εργασιών μας...».