Πολλά λέγονται, πολλά εξαγγέλλονται. Οπως πάντα, όμως, η θεωρία απέχει από την πράξη. Το παρελθόν έχει διδάξει ότι ο δρόμος από την εξαγγελία έως την εφαρμογή δεν είναι μόνο μακρύς. Πολλές φορές οι κυβερνήσεις έχουν μείνει από καύσιμα στη μέση - με πιο πρόσφατο παράδειγμα τον ΦΠΑ που θα μειωνόταν στο 13%, αλλά αυτή η μείωση δεν έγινε ποτέ. Αν λοιπόν καμιά φορά (ή πολλές φορές) οι όμορφες εξαγγελίες όμορφα καίγονται, τότε αυτό της κυβέρνησης δεν είναι μόνο ένα στοίχημα ανακούφισης των πολιτών, αλλά και ένα στοίχημα για την αξιοπιστία της ίδιας. Το στοίχημα, με λίγα λόγια, είναι διπλό. Μένει να φανεί εάν θα το κερδίσει.  

ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΛΟΠΟΥΛΟΣ