Η συνεχής διεύρυνση της μεσαίας τάξης είναι το μεγάλο στοίχημα όχι μόνο για κάθε οικονομία, αλλά και για τη δημοκρατία. Το αντιλαμβάνεται κανείς εάν ρίξει μια ματιά στην Ιστορία. Συρρίκνωση της μεσαίας τάξης σημαίνει πως μέλη της οδηγούνται στο περιθώριο. Και είναι από αυτό το περιθώριο που ενισχύονται τα πολιτικά άκρα. Οι περιθωριοποιημένοι καταφεύγουν στις ακραίες φωνές για να εκφράσουν μέσα από αυτές την απογοήτευσή τους και πολλές φορές την οργή από την οποία διακατέχονται.

Η οικονομική κρίση που χτύπησε τη χώρα μας είχε ως αποτέλεσμα τη συρρίκνωση της μεσαίας τάξης. Στην έρευνα του ΣΕΒ αποτυπώνεται και η βασική αιτία. Η μεσαία τάξη, είναι το συμπέρασμα της έρευνας, χτυπήθηκε αγρίως από την υπερφορολόγηση ειδικά τα τελευταία χρόνια της κρίσης. Από το γεγονός πως η μέση επιβάρυνση σε φόρους και εισφορές εκτοξεύθηκε από το 19,3% το 2009 και το 19,7% το 2014 στο 27,9% το 2018.

Η μεσαία τάξη παραμένει υπερφορολογημένη. Εξακολουθεί, με άλλα λόγια, να σηκώνει ένα εξαιρετικά δυσανάλογο φορολογικό βάρος στις πλάτες της που κάθε άλλο παρά βοηθά στην εκ νέου διεύρυνσή της. Η μεσαία τάξη όμως είναι ο κοινωνικός πυλώνας του δημοκρατικού καθεστώτος. Κι αυτός είναι ένας επιπλέον λόγος για τον οποίο η κυβέρνηση οφείλει να την απαλλάξει από μέρος των βαρών. Δεν είναι ζήτημα μόνο οικονομικής ευημερίας, αλλά και δημοκρατικής τάξης. Είναι ζήτημα ασφάλειας του δημοκρατικού καθεστώτος.