Οκτώ νέα χρηματοδοτικά προγράμματα ευρέος φάσματος περιβαλλοντικών δράσεων, συνολικού προϋπολογισμού έως 140 εκατ. ευρώ για το 2020, ενέκρινε το διοικητικό συμβούλιο του Πράσινου Ταμείου. Στα εν λόγω προγράμματα, υπάρχει πρόβλεψη χρηματοδότησης και για τη Δίκαιη Μετάβαση στη μεταλιγνιτική εποχή, η οποία αγγίζει τα 60 εκατ. ευρώ, με αποδέκτες τις λιγνιτικές περιοχές της χώρας, την Πτολεμαΐδα, το Αμύνταιο και τη Μεγαλόπολη.