Αλλα 51 επενδυτικά σχέδια συνολικού προϋπολογισμού 6,2 εκατ. ευρώ εντάσσονται στη δράση του ΕΣΠΑ «Ενίσχυση της Ιδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων».

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται στην ιστοσελίδα του ΕΣΠΑ, ανακοινώθηκε από την Περιφέρεια Αττικής η τροποποίηση Απόφασης Ενταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της προαναφερόμενης πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία εντάσσονται επιπλέον 51 επενδυτικά σχέδια.