Η αντιμετώπιση του προβλήματος συνεπάγεται κάτι που με τεχνικούς όρους θα αποτελέσει «αποανάπτυξη». Η μόνη πρόσφατη χρονιά με μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα ήταν το 2009, με την παγκόσμια οικονομία σε ύφεση. Επιπλέον, απαιτείται τεράστια αναδιανομή πόρων ανάμεσα στον παγκόσμιο Βορρά και τον παγκόσμιο Νότο. Σήμερα, το πιο πλούσιο 1% του παγκόσμιου πληθυσμού έχει ένα αποτύπωμα άνθρακα 175 φορές μεγαλύτερο από το φτωχότερο 10% του πλανήτη.