Τη θεσμοθέτηση της υπεσχημένης μείωσης φόρου επί των μερισμάτων ζητεί με παρέμβασή του προς την υφυπουργό Οικονομικών Αικατερίνη Παπανάτσιου ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλάδος (ΣΒΕ). Ο Σύνδεσμος ζητεί τη νομοθέτηση της μείωσης του συντελεστή φορολόγησης των μερισμάτων από  το 15% στο 10%, για τη χρήση του 2018. Οπως υποστηρίζει, με την υλοποίηση της συγκεκριμένης εξαγγελίας, οι κερδοφόρες επιχειρήσεις που θα δουν τη ρευστότητά τους να αυξάνεται, με βεβαιότητα θα επανεπενδύσουν τα κέρδη τους είτε στο άνοιγμα νέων διεθνών αγορών είτε στην υλοποίηση παραγωγικών επενδύσεων.