Η ειδική Επιτροπή έστειλε στη Βουλή στοιχεία της δικογραφίας από τα οποία προκύπτουν, κατά την κρίση της πλειοψηφίας (μειοψήφησαν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ), ενδείξεις τέλεσης νέων αδικημάτων από τον πρώην αναπληρωτή υπουργό κ. Δημήτριο Παπαγγελόπουλο. Με βάση το αποδεικτικό υλικό καταρτίστηκε πρόταση από 30 βουλευτές της πλειοψηφίας με την οποία ζητείται από την Ολομέλεια να αποφασίσει προκαταρκτική εξέταση για τα νέα αδικήματα, που αναφέρονται σ' αυτή. Δεδομένου ότι δεν περιλαμβάνεται στην πρόταση δίωξης, ούτε υποβλήθηκε αυτοτελώς από 30 βουλευτές, διαφορετικούς από αυτούς που την υπογράφουν, αίτημα να ανατεθεί σε τριμελές γνωμοδοτικό συμβούλιο ο νομικός έλεγχος των στοιχείων της «κατηγορίας», δηλαδή της αξιολόγησης της βασιμότητάς τους, η συζήτηση στην Ολομέλεια θα διεξαχθεί στα μέσα της επόμενης εβδομάδας.

Για να γίνει δεκτή η πρόταση απαιτείται απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθμού των βουλευτών. Στην περίπτωση αυτή δεν θα συγκροτηθεί νέα Επιτροπή, αλλά η προκαταρκτική εξέταση των νέων αδικημάτων θα ανατεθεί στην υπάρχουσα, λόγω συνάφειάς τους με τα ήδη ερευνώμενα. Εάν συμβεί αυτό, για πρώτη φορά στα μεταπολιτευτικά κοινοβουλευτικά χρονικά ειδική Επιτροπή δίχως να έχει ολοκληρώσει τις εργασίες της καλείται με νέα απόφαση να διεξαγάγει προκαταρκτική έρευνα για νέα αδικήματα.

Η Ολομέλεια θα θέσει προθεσμία ολοκλήρωσης της προκαταρκτικής εξέτασης και υποβολής προς αυτή του εγγράφου πορίσματός της μαζί με το αποδεικτικό υλικό, προκειμένου να συζητηθεί και αποφασιστεί με μυστική ψηφοφορία και απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθμού των βουλευτών η άσκηση ή μη δίωξης. Οι εργασίες της Επιτροπής δεν αναστέλλονται με τη λήξη της τρέχουσας συνόδου και θα ολοκληρωθούν με την υποβολή του πορίσματός της.

Η Βουλή ασκώντας ποινική δίωξη κατά υπουργού ασκεί, κατ' εξαίρεση του κανόνος του άρθρου 26Σ, δικαιοδοτική λειτουργία. Η δικαιοδοτική λειτουργία της περιορίζεται στην άσκηση της ποινικής διώξεως, η οποία υποχρεωτικά καταλαμβάνει και τους τυχόν συμμετόχους. Μετά τη λήψη απόφασης για δίωξη, καθήκοντα κύριας ανάκρισης αναλαμβάνει το Δικαστικό Συμβούλιο, το οποίο συγκροτείται αποκλειστικά από ανώτατους δικαστές και αναθέτει σε μέλος του καθήκοντα ανακριτή.

Οι εξουσίες του Συμβουλίου είναι ευρείες, ανάλογες με αυτές του Ανακριτή κατά τον ΚΠΔ, καθώς με σύμφωνη γνώμη του Εισαγγελέως δύναται επί κακουργήματος να δεσμεύει την κίνηση τραπεζικών λογαριασμών του κατηγορουμένου, να διατάξει το άνοιγμα θυρίδων κ.λπ. Το Δικαστικό Συμβούλιο εκδίδει αμετάκλητο βούλευμα για την παραπομπή ή μη του κατηγορουμένου ενώπιον του Ειδικού Δικαστηρίου. Κατά του κατηγορούμενου υπουργού απαγορεύεται η βίαιη προσαγωγή, η σύλληψη ή προσωρινή κράτηση και επιτρέπεται μόνο η επιβολή περιοριστικών όρων.

Η ειδοποιός διαφορά μέχρι σήμερα της επιτροπής, που διερευνά την υπόθεση Παπαγγελόπουλου με τις προηγούμενες, είναι ότι δεν εξετάζει οικονομικά σκάνδαλα, αλλά ενδεχόμενες αθέμιτες παρεμβάσεις της εκτελεστικής στη δικαστική εξουσία. Εφόσον αποφασιστεί, σύμφωνα με την πρόταση η διεύρυνση του κατηγορητηρίου, αυτό δεν θα ισχύει πλέον, διότι τα νέα εγκλήματα φέρεται να τελέστηκαν με σκοπό (και) το παράνομο οικονομικό όφελος.

 

Ο Ιωάννης Δ. Μπούγας είναι βουλευτής Φωκίδας, αν. κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ, πρόεδρος της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής