Το 1999, όταν πραγματοποιήθηκε στο Ελσίνκι η τακτική Σύνοδος Κορυφής, η Ευρωπαϊκή Ενωση των 15 κρατών βρισκόταν σε μία μεταβατική φάση.  Επιχειρούσε να θέσει σε παράλληλη τροχιά τη διεύρυνση και την Οικονομική και Νομισματική Ενοποίηση.

Ηταν η χρονιά που κυκλοφόρησε το ευρώ, αποδεικνύοντας την πρόοδο της Ενωσης. Το επόμενο βήμα, η διεύρυνση είχε ήδη αποφασιστεί, αλλά δεν είχε προσδιοριστεί η διαδικασία προσχώρησης των νέων μελών.

Επίσης είχε συμφωνηθεί η «ατζέντα 2000», η διαδικασία χρηματοδότησης της διεύρυνσης και η χρηματική ενίσχυση διαφόρων κρατών της Ενωσης, που παρουσίαζαν ιδιαίτερα προβλήματα, όπως η Ελλάδα.

-Ποια ήταν τα δύο κρίσιμα θέματα που αντιμετώπιζε η Ελλάδα στις διαβουλεύσεις;

-Ποιος ήταν ο στόχος της στρατηγικής σύμφωνα με τον κ. Σημίτη;

Ποιο ήταν το αποτέλεσμα της συμφωνίας του Ελσίνκι στην οποία και αναπτύχθηκε μια δυναμική στις ελληνοτουρκικές σχέσεις.

Διαβάστε αναλυτικά το άρθρο του πρώην πρωθυπουργού στα ΝΕΑ του Σαββατοκύριακου