Εκ βάθρων αλλαγές, έπειτα από 9 χρόνια, για το σύνολο των προστίμων για τις επιχειρήσεις σχετικά με τις παραβάσεις στην αγορά εργασίας προωθεί το υπουργείο Εργασίας.

«ΤΑ ΝΕΑ» αποκαλύπτουν όλο το σχέδιο που στόχο έχει τη θέσπιση αντικειμενικών κριτηρίων ώστε να γίνουν πιο αποτελεσματικά στη μάχη για την αντιμετώπιση των παραβάσεων της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν από τη μαύρη εργασία έως τη μη καταβολή υπερωριών και μη καταβολή υποχρεώσεων προς τους εργαζομένους.

Η σχετική υπουργική απόφαση πρόκειται να εκδοθεί εντός του Νοεμβρίου προκειμένου αμέσως μετά το νέο ποινολόγιο για τις επιχειρήσεις να τεθεί σε καθολική ισχύ.

- Αναλυτικά παραδείγματα με τις αλλαγές στα πρόστιμα

- Τι δηλώνει στα ΝΕΑ ο υπουργός Εργασίας, Γιάννης Βρούτσης

- Πώς διασφαλίζεται η προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων και ο υγιής ανταγωνισμός των επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα στην έντυπη έκδοση της εφημερίδας «ΤΑ ΝΕΑ Σαββατοκύριακο»