Το Πρόγραμμα «Μηχανικοί στην Πράξη» της MYTILINEOS, που αποτελεί σημείο αναφοράς για τους νέους και τις νέες μηχανικούς που ξεκινούν την εργασιακή τους σταδιοδρομία, μπαίνει σε νέα εποχή και επεκτείνεται στις Κεντρικές Λειτουργίες και Υπηρεσίες της εταιρείας και σε όλους τους Τομείς Δραστηριότητάς της (Μεταλλουργία, Ενέργεια, Κατασκευές).

Στόχος του να προσφέρει στους συμμετέχοντες μία ολοκληρωμένη εργασιακή εμπειρία, που θα αποτελέσει την αφετηρία μιας επιτυχημένης επαγγελματικής καριέρας. Το πρόγραμμα εγκαινιάστηκε το 2014 και καταγράφει ήδη τρεις επιτυχημένους κύκλους, με τις νέες και τους νέους μηχανικούς να εργάζονται σε πραγματικές συνθήκες, μέσω 12μηνης έμμισθης πρακτικής εκπαίδευσης στις εγκαταστάσεις της Αλουμίνιον της Ελλάδος, του Τομέα Μεταλλουργίας της MYTILINEOS, που εδρεύει στον Άγιο Νικόλαο Βοιωτίας. Το  σύνολο των συμμετεχόντων δήλωσαν ότι αποκόμισαν σημαντικά οφέλη από αυτή την εμπειρία, ενώ εντάχθηκαν πολύ σύντομα στην αγορά εργασίας.

Όπως αποδείχθηκε, το Πρόγραμμα «Μηχανικοί στην Πράξη» αποτελεί για τους νέους και νέες μηχανικούς μια μοναδική ευκαιρία προκειμένου:
• να βελτιώσουν τις επαγγελματικές τους δεξιότητες,
• να αποκτήσουν εμπειρία, γνώση και τεχνογνωσία σχετικά με την λειτουργία ενός σύγχρονου εργασιακού περιβάλλοντος
• να βρουν άμεσα εργασία μετά τη λήξη του προγράμματος, είτε στην ίδια τη MYTILINEOS, είτε στην ελληνική και διεθνή αγορά και
• να ενισχυθεί η αυτοπεποίθησή, αλλά και το εισόδημά τους.

Αυτή είναι και η πρωτοβουλία της MYTILINEOS. Να δημιουργήσει ένα πρότυπο και υψηλού επιπέδου «Σχολείο Μηχανικών», που θα τροφοδοτεί σταθερά την ελληνική βιομηχανία και επιχειρηματικότητα του αύριο, με ταλαντούχα και ικανά στελέχη.

Τώρα, με την επέκταση του Προγράμματος στο σύνολο των δραστηριοτήτων της MYTILINEOS, οι συμμετέχοντες θα αποκτήσουν σημαντική εμπειρία σε μία από τις μεγαλύτερες ελληνικές επιχειρήσεις με ισχυρό αποτύπωμα στην Ελλάδα και το εξωτερικό, μέσα από σύνθετα και απαιτητικά έργα.

Για την εταιρεία, το Πρόγραμμα «Μηχανικοί στην Πράξη» έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς συμβάλλει ενεργά στην υγιή ανάπτυξη της ελληνικής αγοράς εργασίας, ενώ έχει ως στόχο να περιορίσει το χάσμα δεξιοτήτων που υπάρχει ανάμεσα στην αγορά και στην θεωρία της εκπαίδευσης. Όραμα της MYTILINEOS είναι το «Μηχανικοί στην Πράξη» να καθιερωθεί στη συνείδηση των Ελλήνων μηχανικών ως μία ευκαιρία προσωπικής και επαγγελματικής ανέλιξης, που θα τους αποτρέψει από το να αναζητήσουν ανάλογες ευκαιρίες στο εξωτερικό, στηρίζοντας την εθνική οικονομία.

Τα κριτήρια που πρέπει να πληρούν οι υποψήφιοι:

✓ Πτυχίο Πολυτεχνικών Σχολών της Ελλάδας ή του εξωτερικού όπως για παράδειγμα Μηχανολόγοι, Ηλεκτρολόγοι, Χημικοί, Μεταλλειολόγοι/Μεταλλουργοί ή Πολιτικοί Μηχανικοί.
✓ Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών / MBA (επιθυμητά)
✓ Άριστη γνώση τόσο της Ελληνικής όσο και της Αγγλικής Γλώσσας
✓ Άριστες δεξιότητες χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή (Windows, MS Office)
✓ Εργασιακή εμπειρία μικρότερη των 3 ετών
✓ Δυνατότητα μετεγκατάστασης σε περιοχές της Ελλάδας, όπου δραστηριοποιείται η MYTILINEOS
✓ Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις, για τους άνδρες υποψήφιους

Στο ανανεωμένο πλέον «Μηχανικοί στην Πράξη» θα επιλεχθούν περισσότεροι μηχανικοί από τα προηγούμενα προγράμματα και θα εκτεθούν σε όλη τη δραστηριότητα της εταιρείας. H διαδικασία επιλογής των υποψηφίων περιλαμβάνει τεστ ικανοτήτων σε ηλεκτρονική μορφή, συμμετοχή στο Κέντρο Αξιολόγησης, συνεντεύξεις και συναντήσεις με υψηλόβαθμα στελέχη της MYTILINEOS.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν το βιογραφικό τους έως τις 21 Ιουλίου 2019, στην ιστοσελίδα http://engineersinaction.mytilineos.gr/el όπου μπορούν να βρουν και περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Πρόγραμμα.

*Το Πρόγραμμα «Μηχανικοί στην Πράξη» εντάσσεται στις δεσμεύσεις της MYTILINEOS ως υποστηρικτή (initiator) του προγράμματος GEFYRA (Greek Enterprises For Youth Reinforcement Acceleration) του CSR Hellas (https://www.csrhellas.net/initiative/init-gefyra/), στο πλαίσιο των στόχων 4 και 8 των SDGs των Ηνωμένων Εθνών.