Ενα ακόμη ανώτατο ίδρυμα με διακριτό ρόλο χάνει τη θέση του προκειμένου να μη μείνουν «ορφανά» ΤΕΙ της περιοχής με τα οποία κανένα άλλο πανεπιστήμιο δεν δέχτηκε να συγχωνευτεί.

Το Βήμα της Κυριακής αναλύει:

Ανεξέλεγκτη κρίση χωρίς προηγούμενο σε εξέλιξη στη διοίκηση του Ιδρύματος

Ποιοι και γιατί προωθούν τη συγχώνευσή του με το ΤΕΙ Δυτικής Αττικής;

Ποια η θέση του υπουργού Παιδείας;

Γιατί αντιδρούν οι πανεπιστημιακοί, μέλη της διοίκησης του ΕΑΠ; Τι εκτιμούν;

Ποιο το σχέδιο για τη συγχώνευση;

Διαβάστε περισσότερα στο ρεπορτάζ της Μάρνυς Παπαματθαίου στο Βήμα της Κυριακής